Årets första dag 2021 hade uppskattningsvis 1,8 miljoner människor dött och cirka 83 miljoner människor smittats globalt i den pågående coronapandemin, och antalet tycks fortfarande öka snabbt på ett närmast katastrofalt sätt.

Coronapandemin får oss att inse kraften i evolutionen, den som Darwin beskrev redan 1859: hur arter uppkommer och består (survival of the fittest) [1]. Mikroorganismer (virus, bakterier, svampar med mera) har i miljoner år kämpat mot människan och andra däggdjur och mot vårt immunsystem, som är det mest komplexa i naturen [2, 3].

Immunsystemet har nästan alltid legat före, och därför finns det så många människor på jorden just nu. Detta beror också på att vi kunnat balansera och utveckla vårt fantastiska immunförsvar och försvara oss mot nästan alla tänkbara och otänkbara mikroorganismer [4].

Evolutionen styrs av slumpmässiga förändringar i arvsmassan (genomet) hos DNA- eller RNA-nivå [5], och dessa mutationer inträffar i många celler och mikroorganismer hela tiden. Som ett exempel kan flera hundra olika mutationer påvisas i de flesta tumörceller [6] och de styr i sin tur hur elakartad en cancer kan bli. Mutationerna uppkommer delvis på grund av miljögifter och andra yttre orsaker [7].

När sars-cov-2-viruset nu sprids över världen har det, genom att det är ett RNA-virus, en evolutionär fördel då det har en mycket högre mutationsfrekvens än celler eller mikroorganismer med DNA som arvsmassa [8]. Evolutionen gynnar coronaviruset påtagligt vad gäller överlevnad på grund av dess höga mutationsfrekvens.

När detta skrivs har en ny variant av viruset rönt stor uppmärksamhet [9, 10], men samtidigt står det klart att totalt över hundra olika mutationer redan beskrivits och det finns naturligtvis många fler som inte påvisats. Minst åtta av de varianter som dokumenterats ligger inom det så kallade spike-proteinet [11], som är den »farliga« biten av viruset.

Det är lätt att inse att, om varje smittad miljon människor har flera miljoner virus i sig och alla dessa virus har hög mutationsfrekvens, kommer antalet nya besläktade virus att öka exponentiellt. Tiden är just nu den viktigaste parametern i detta drama.

Om inte vaccinationerna hinner nyttjas nu utan viruset i stället får möjlighet att hinna undkomma immunförsvaret genom en mängd slumpmässiga mutationer som påverkar spike-proteinet riskerar situationen att bli ohållbar. Varje dag som går utan vaccinationer möjliggör nya varianter av viruset, för sådan är evolutionens lag, och den styr ingen över.