Replik. Vi tackar för debattinläggen i Läkartidningen från Johan Hellman respektive Johan Bengtsson och medförfattare [1, 2], och för den tid man ägnat åt vår hemsida samt åt att djupläsa COVERSCAN-studien.

Det kan konstateras att uppfattningen om organskador finns beskriven i många officiella kanaler och dokument, bland annat från brittiska National Institutes of Health Research (NIHR) [3] och franska Haute Autorité de Santé (HAS) [4].

Vi håller med Svensk förening för rehabiliteringsmedicin om att svenska vårdprogram för utredning och handläggning av postakuta sekvele efter sars-vov 2 (PASC) behövs snarast, och ser fram emot att läsa sådana av hög kvalitet framöver. Givetvis uppdaterar vi då hemsidan med hänvisningar till dem.

Det är glädjande med ett ökande intresse för patientgruppen och forskning på densamma. Vi tar med oss era synpunkter, ser fram emot framtida samarbeten och hoppas att hemsidan kan vara ett stöd i möten med patienter i väntan på nationella riktlinjer av den höga kvalitet som myndigheter har förutsättningar för att producera.

Läs debattinläggen:
Försiktighet förordas för begreppet långtidscovid
Kunskap om postcovid måste hanteras varsamt