Replik. I en debattartikel i Läkartidningen (12 mars 2021) berättar läkarstudenten Kaberi Mitra om otillräcklig handledning och om en arbetsplatskultur där handledning och utbildning inte prioriteras. Det är en dyster bild som målas upp. Som före detta läkarstudent, som kollega men också som ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd blir jag tyvärr inte förvånad men desto mer ledsen av att läsa hennes betraktelser. Många av våra studentmedlemmar delar den bild som Kaberi Mitra beskriver. Det är hög tid att detta ändras.    

Läkarförbundet genomförde nyligen en enkätundersökning som riktade sig till nyexaminerade läkarstudenter. Resultatet visar att var femte nyexaminerad läkare anser att den kliniska handledningen under läkarutbildningen har varit otillräcklig. Det är djupt oroväckande siffror som även bekräftar Kaberi Mitras upplevelser.  

Universiteten och de regioner som bedriver läkarutbildning behöver säkerställa tillgången till handledare samt garantera att de som handleder och utbildar läkarstudenterna också får de förutsättningar och den tid som krävs för att utföra uppdraget. Handlednings- och utbildningsuppdraget måste premieras.

Politiker och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården måste en gång för alla inse att utbildningen är en självklar del av vården. Läkaryrket är ett lärlingsyrke där den kliniska kunskapsöverföringen är en förutsättning för att utbilda nästa generations läkare. Dagens läkarstudenter är framtidens läkare och även våra framtida kollegor. Vi i läkarkåren har alla ett gemensamt ansvar att ge studenterna en bättre introduktion till yrkeslivet än så här. Annars riskerar vi att flera duktiga personer lämnar yrket. Det är det sista vården behöver. Vi kan bättre. 

Läs debattinlägget:

Vi är era framtida kollegor – behandla oss som det