Slutreplik. Joint Academy undviker kritiken och svarar inte på våra frågor i sin replik på vår debattartikel i Läkartidningen gällande deras »artrosapp« [1, 2]. Det handlar inte om att fysisk aktivitet är bra för hälsan, inte om nya rationella applikationer, inte om Socialstyrelsens riktlinjer för artrosbehandling, utan om ovetenskaplig marknadsföring.

Vi förtydligar: Ett av företagets viktigaste försäljningsargument är att »artros är en kronisk sjukdom som kan bli värre med tiden om den inte behandlas«. Det finns inget underlag för och inget skäl att tro att 5 minuters fysioterapiövervakade rörelser om dagen skulle förebygga (en uppgift man får i Joint Academys artrostest), fördröja eller hindra artrosens vanligen långsamma progress.

Företagets uppgift om att man i 35 000 fall av telefonbaserad artrosdiagnostik inte hittat någon feldiagnos faller på sin egen orimlighet. Joint Academy hänvisar ofta och gärna till Socialstyrelsens riktlinjer [3] men undviker alltid denna passus: »Patientens symtom och egna sjukdomsberättelse är därför avgörande för en korrekt och tidig diagnos, tillsammans med en klinisk undersökning (vår kursivering).« På samma sätt har man felaktigt i en vetenskaplig artikel (under avsnittet Peer review) [4] uppgett att man följer Swedish National Guidelines för artrosdiagnostik.