Verksamhetsförlagd utbildning är en avgörande del av läkarkandidatens undervisning. Det är där vi får vår kliniska erfarenhet, början på vår mängdlära, och det är där vi får lära oss vad det innebär att vara läkare. Ändå är vi många som gång på gång möts av ointresserade läkare och avdelningspersonal som får oss att känna oss som ett ovälkommet inslag.

Väldigt tidigt har vi fått höra att det hänger på oss att få ut något på kliniken. Vi måste ta plats! Vi måste visa intresse! Men vad händer om avdelningen inte visar intresse för oss? Vi kan springa efter våra handledare, men vi kan inte tvinga fram pedagogik. Vi försöker ronda våra patienter, men blir avbrutna. Vi ställer frågor och får korthuggna svar.

Till slut blir vi trötta. Leendena falnar. Det är tröttsamt att upprepade gånger behöva ta plats utan gensvar. Vi ser själva till att göra annat för att få ut något av timmarna, på en plats där vi inte behöver känna oss som en onödig belastning. Sedan står vi en dag som underläkare på akuten och allt vi har med oss är teorin.

Samtidigt sägs det att den nya generationen läkarkandidater inte är lika driven som tidigare generationer. Det sägs att vi inte vet hur det är att arbeta hårt, att vi vill gå hem i stället för att räkna in övertidstimmarna. I själva verket efterlyser den nya generationen goda handledare. Vi vill känna oss trygga i vår framtida yrkesroll och ha rimliga arbetsvillkor.

Dåligt handledarskap odlar en arbetskultur som riskerar att slå tillbaka mot sjukvården. Vi får höra att det är vi som inte tar tillräckligt mycket plats – när att ta plats inte räcker till. Allt fler yngre läkare känner att landstinget inte är en attraktiv arbetsplats på grund av olämplig ansvarsbörda och otillräcklig handledning. Det behöver ändras uppifrån, och förutom politiska beslut är handledning en aktuell fråga redan under utbildningen.

Vi är era framtida kollegor – behandla oss som det. Vi strävar ständigt efter att bli kompetenta läkare. Sjukhusledningar bör betona att det ingår i läkarnas arbetsuppgifter att undervisa läkarstudenter och vara föredömen. Tidigare har även tre andra läkarstudenter i en debattartikel i Läkartidningen 2019 [1] uppmärksammat att kliniker är olika duktiga på att lära upp studenter. Artikeln ger tips för den som vill bli en bra handledare. Läs gärna den!