Replik. Rådet för nya terapier (NT-rådet) och Nationella programområdet (NPO) för nervsystemets sjukdomar är medvetna om de synpunkter som Svenska huvudvärkssällskapet för fram i sin debattartikel i Läkartidningen (se länk).

NT-rådet är enigt med författarna om att det inom terapiområdet migrän finns ett behov av nya nationella behandlingsrekommendationer. Med anledning av att det har NPO Neurologiska sjukdomar tillsatt en nationell arbetsgrupp (NAG) för behandling av migrän.

NT-rådet vill avvakta arbetet i NAG migrän, där för övrigt en av debattörerna medverkar, innan en ny revidering av nuvarande rekommendation görs. Den nationella arbetsgruppens rekommendationer för behandling av migrän planeras kunna gå ut på remiss i november 2021. I samband med att de nya rekommendationerna godkänts kommer NT-rådets rekommendation att revideras.

Läs debattinlägget:
Nya rekommendationer om kronisk migrän kan vilseleda läkare