Vaccinationerna mot covid-19 pågår hos allt större grupper i landet. Allvarliga allergiska reaktioner verkar vara något vanligare än för andra vacciner.

På Allergicentrum i Linköping hanteras remisser inför vaccination av patienter med misstänkt överkänslighet mot covid-19-vacciner. Vi har byggt upp en modell för att kunna vaccinera utifrån SFFA:s (Svenska föreningen för allergologi) [1] rekommendation med tillägg av utredning vid misstanke om polyetylenglykol (PEG-)-allergi [2-6]. PEG finns i Pfizer/Biontechs (Comirnaty) och Modernas vaccin, medan PEG-derivatet polysorbat 80 finns i Astra Zenecas (Vaxzevria) och Janssens vaccin.

Ett standardiserat program för utvärdering av dem med störst risk för allvarlig allergisk reaktion mot PEG eller polysorbat saknas, men studier med pricktest finns från en forskargrupp i Köpenhamn [6]. Vår modell för att uppnå att så många som möjligt får möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 beskrivs här.

Polyetylenglykol eller makrogol används i många läkemedel i tablettform, laxermedel och injicerade steroider men även i kosmetika, krämer och tandkräm. PEG med hög molekylvikt är mer allergent. Det har varit svårt att utreda det mindre antal patienter som har en PEG-allergi. Inget specifikt IgE-test finns på marknaden.

Utifrån rekommendationer från den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC (Centers for Disease Control and Prevention) förordar SFFA i korthet att

  • huvuddelen av dem som vaccineras kvarstannar i 15 minuter för observation
  • den som haft en svår allergisk reaktion mot exempelvis perorala läkemedel utan annan genes kvarstannar minst 30 minuter med akutbehandling motsvarande vad som finns på vårdcentral tillgänglig
  • de som haft en svår allergisk reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel eller reagerat med upprepade anafylaxier mot läkemedel där PEG eller PEG-liknande preparat inte misstänks bör vaccineras på sjukhus med narkosberedskap.

För en mindre grupp patienter som haft en svår allergisk reaktion som bedömts bero på möjlig sensibilisering mot PEG/polysorbat rekommenderas att man tills vidare avvaktar med att ge vaccin mot covid-19, då en sann PEG-/PEG-derivatorsakad anafylaxi kan föreligga. Dessa patienter utreds enligt en ny modell vid Allergicentrum i Linköping.

Vi får in cirka 30 remisser i veckan (mestadels från distriktsläkare) för patienter som haft reaktioner mot framför allt läkemedel, eller som reagerat på den första dosen av covid-19-vaccinet. De flesta av remisserna kan skickas tillbaka och patienterna vaccineras på vårdcentral.

Huvuddelen av de patienter som kommer till oss (hittills 84 patienter; 126 doser) har haft allvarliga allergiska reaktioner mot läkemedel och får kvarstanna 30 minuter efter vaccination. Hitintills har vi inte sett andra reaktioner än klåda på läppar eller liknande. En mindre andel har fått antihistamin och enstaka patienter har efter riskbedömning fått kortisontabletter före vaccination.

Vi har efter etikgodkännande påbörjat utredning och vaccination av patienter med misstänkt PEG- eller PEG-derivat-anafylaxi eller som reagerat med systemisk snabbreaktion mot dos 1. Efter etablering av intravenös infart pricktestas de med PEG av olika styrka och molekylvikt samt polysorbat och poloxamer enligt Lene Garveys schema.

De som utretts och vaccinerats har fått mRNA-vaccinet från Pfizer/Biontech och har inte fått någon allergisk reaktion. Det fåtal som fått en positiv pricktest för PEG eller polysorbat eller som haft en anafylaxi mot första dosen får vänta tills vi får ett vaccin utan dessa polymerer. Sådana vacciner finns redan i många länder, även i Europa, och ett nödgodkännande har nyligen kommit från WHO.

Vår utgångspunkt är att ge så många som möjligt vaccin på ett säkert och tryggt sätt.