Vi läkare som citeras i den nyhetsartikel i Läkartidningen som Apoteksföreningen hänvisar till i sin debattartikel i tidningen (18 maj 2021) arbetar för att patienten ska få en bättre och säkrare användning av läkemedel. Det har vi gemensamt med Apoteksföreningen.

Vi har inga invändningar mot att det första steget i den nationella läkemedelslistan nu ger möjlighet för förskrivande läkare att med samtycke från patienten ta del av – och uppdatera – patientens samlade giltiga recept genom att logga in i Förskrivningskollen. Det är något som efterlysts i flera decennier från bland annat förskrivarorganisationer.

Men när riskanalyser i vården visar att det finns risk för utebliven nytta och nytillkomna patientrisker som inte tidigare påvisats behöver detta tas på allvar. När dessutom 13 regioner under de närmaste åren ska byta ut sina patientjournaler och därför inte kan vara färdiga med koppling mellan dessa och läkemedelslistan till 1 maj 2023, som lagen föreskriver, går det inte att blunda för riskerna.

Med en ny och realistisk tidsplan för kopplingen mellan den nationella läkemedelslistan och patientjournaler kan vi utan att tappa tid arbeta gemensamt med dessa frågor för att få en lösning som kan fungera som vi alla önskar – för patienten, för vården och för apoteken.