»Var vill du bo?« frågade min chef mig när jag tidigt i min karriär bad honom om råd (jag hade ingen tillsvidareanställning). Han var internationellt högt aktad. Då han såg att jag hajade till – jag hade ju kommit för råd om karriärmöjligheter, inte bostäder – fortsatte han: »Det låter knasigt, men var du vill bo påverkar allt. Du är svensk och din fru är amerikanska och ni träffades här i England, men var tror du att ni vill bo?«

Läkartidningen har haft flera artiklar om svårigheten att få lämplig ST-tjänst, exempelvis [1], och att en ung kollegas planerade ST på en vårdcentral i Göteborg frusit inne på grund av för många ST-läkare och resursbrist [2]. Sverige har ett av det högsta antalet läkare per innevånare. Läkare är inte längre ett bristyrke. »Köparens marknad« råder. I praktiken har läkare under vidareutbildning i Sverige endast en arbetsgivare: Sveriges Kommuner och regioner.

I denna konkurrensutsatta miljö kommer frågan om var man önskar utöva sin läkargärning allt mer att övertrumfa inom vilken specialitet man önskar verka. »Bättre anställd i X-stad än arbetslös i Göteborg« är inget svårt val. Dagens läkare som står inför sin ST tvingas till val som tio år äldre kollegor inte behövde fundera över. Dagens medicinstudenter måste tänka på att meritera sig mer än att bara ha en legitimation när de söker BT framöver, och även fundera på karriärer utanför klinisk tjänstgöring.

Här måste Läkarförbundet, gärna i samarbete med Läkaresällskapet, ställa upp med klar och tydlig rådgivning. För att hjälpa medlemmarna att fatta rätt beslut kan man börja med att lista »bristspecialiteter« och »bristorter« och hur många ST-läkare som är under utbildning inom dessa per år. Detaljer kan utvecklas genom erfarenhet, men någon form av interaktiv app med personlig rådgivning kan vara en faktor att räkna med.

Två frågor bör kunna besvaras i appen: »Om jag vill ha min utkomst i Y med omnejd, vilka är de 7 bästa specialiteterna för ST?« respektive »Jag brinner för specialiteten Q, men orten spelar mindre roll: vilka är de 5 platser där det är enklast att få ST inom Q?«. Givetvis måste den elektroniska servicen bli mer sofistikerad än så för att läkaren ska kunna fatta rätt beslut.

Läkaryrkets natur är sådan att de bästa och mest lämpade bör ägna sig åt det, då skadan av en feldiagnos och/eller felbehandling blir stor både för patienten och samhället. Incitament är en del av vår verklighet. Läkarförbundet måste därför fortsätta att driva frågan om minimilöner och löneutveckling för ST-­läkare hårt. Det finns annars en uppenbar risk att den som begär lägst lön får den eftertraktade ST-tjänsten. Lönerna runt storstäderna ligger redan lägre än annorstädes.

För att återvända till bostadsfrågan. Frågan – Var vill du bo? – är neutral och åsiktslös, saknar värdering och är öppen. Det är vanskligt att ge specifika råd till kollegor när man inte har all väsentlig personlig information. Bostadsfrågan ger struktur och en startpunkt, men mer detaljerad och neutral rådgivning är nog ändå Läkarförbundets och Läkaresällskapets gebit.