Replik till författarna till debattinlägget »Dapagliflozin vid HFrEF – anpassa subventioneringen till Fass«.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) vision är »Mesta möjliga hälsa för skattepengarna« och vi fattar beslut om att läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet utifrån en värdebaserad prissättning som regleras i lagen om läkemedelsförmånerna och följer hälso- och sjukvårdens etiska plattform. Det innebär att vi utgår från vilken nytta ett läkemedel ger patienterna i relation till det pris företaget begär. Det är företaget som ska visa i sin ansökan att kostnaden för läkemedlet är rimlig i förhållande till den nytta läkemedlet ger. Läkemedlet jämförs mot kostnaden och nyttan av gängse behandling.

TLV:s subventionsbegränsning för Forxiga beror på att företaget inte har visat om läkemedlet ger tillräcklig nytta i relation till kostnaden vid jämförelse med MRA som tillägg till basbehandling. Företaget har dock möjlighet att inkomma med en ny ansökan med underlag för TLV att utreda om det finns anledning att ändra nuvarande subventionsbegränsning.

Mer detaljer om beslutet finns att läsa på tlv.se:
Forxiga 10 mg ingår i högkostnadsskyddet med begränsning