Sveriges yngre läkares förening (Sylf), Sveriges läkarförbund student (SLF student) och Sjukhusläkarna tar kraftigt avstånd från resultaten av Dagens Nyheters granskning som visar att 51 av 120 tillfrågade vårdgivare är beredda att tillmötesgå krav från patienter med önskemål om att endast träffa etniskt svenska läkare eller tandläkare [1, 2]. Vi kommer aldrig att acceptera att våra medlemmar utsätts för den här typen av förnedrande behandling och diskriminering.

Sylf har i tidigare undersökningar visat att så många som en tredjedel av unga läkare någon gång upplevt sig bli diskriminerade [3]. Värst drabbade är män med utländsk bakgrund och unga kvinnor. Oftast är det patienter som utsätter läkarna. För oss är det som Dagens Nyheter visat i sin granskning inget nytt. Vi vet att rasism finns, och att våra medlemmar drabbas. Vi är däremot väldigt förvånade över hur lätt arbetsgivarna gått med på patienternas krav om att endast träffa etniskt svenska läkare.

Utan våra utlandsfödda kollegor stannar vården; varannan svensk läkarlegitimation som utfärdas i dag går till någon med utländsk utbildning. Vi behöver alla våra kollegor och medarbetare, och vi är glada och tacksamma för att de har valt att verka i Sverige.

Att arbetsgivarna går så långt att de är beredda att göra skillnad på sina anställda beroende på födelseort och om deras hud är vit, brun eller svart är häpnadsväckande, skrämmande och mycket obehaglig läsning. Det för tankarna till andra länder och andra tider. Denna diskriminering får inte förekomma! Arbetsplatsen ska vara trygg och fri från trakasserier, sexism och rasism.

Vi står bakom alla våra medlemmar, oavsett om läkaren heter Soliman eller Simon, Maryam eller Matilda, om födelseorten är Mogadishu eller Motala, Aleppo eller Alingsås. Vi förväntar oss nu att samtliga vårdgivare i Sverige tar sina anställda i försvar när de behandlas på det här sättet och markerar att alla läkare är lika mycket värda. Hudfärg eller ursprungsland avgör inte läkarens kompetens. Vi som fackliga företrädare kommer inte acceptera att våra medlemmar systematiskt utsätts för rasism.