Det tycks råda vissa oklarheter kring pappersreceptens fortsatta existens. Bland annat finns en kort information om recepthanteringen efter 1 maj 2021 i tidskriften Seniora läkare (nr 2/2021). Rubriken lyder: »Receptblanketterna borta – så här kan du göra nu«. I ingressen kan man läsa att 1 maj 2021 försvann receptblanketterna, vilket inte stämmer.

Det som gäller är att den nya receptblankett som infördes 1 juli 2020 nu måste användas i stället för de tidigare blanketterna, som var giltiga fram till 30 april 2021. På den nya blanketten kan både vanliga och särskilda mediciner skrivas ut, vilket är en klar förenkling jämfört med tidigare system. Blanketterna beställs från Postnord Strålfors.

Nytt är också att pappersreceptet redan vid första användningen ska läggas in i Nationella läkemedelslistan av apotekspersonalen för att omvandlas till ett elektroniskt recept innan de får lämna ut aktuella läkemedel. Detta har gått helt utan problem vid min användning av den nya blanketten.

I artiklar i Läkartidningen framgår också klart att elektronisk förskrivning som huvudregel blir avsevärt försenad och att den nya receptblanketten med stor sannolikhet kommer att kunna användas även in på år 2022. Läkarförbundet har också framhållit att det måste finnas ett kostnadsfritt system på plats för alla som har förskrivningsrätt innan pappersrecepten slopas.

Läs mer:
Längre väntetid på blanketter för pappersrecept
Elektronisk förskrivning som huvudregel skjuts fram – igen