I New England Journal of Medicine (NEJM) publicerades nyligen två artiklar [1, 2] om adukanumab, som godkänts som alzhemierterapi i USA [3]. Det finns nu ett läkemedel mot »åldersdemens« som anses vara väsentligen bättre än de hittills tillgängliga, men där årskostnaden är 56 000 dollar/person (cirka en halv miljon svenska kronor) [1, 2]. Detta bör diskuteras.

  • I ett marknadsorienterat samhälle kan man tycka att företag ska kunna begära det pris de önskar, och så får patienterna avgöra om medicinen är värd pengarna. För viktiga läkemedel är dock prisbildningen mer komplicerad, då det är patienten och läkaren som anser att medicinen behövs, medan regionen får betala. I NEJM anser författarna att en rimlig avkastning på insatt kapital i forskning och tillverkning borde ge ett pris motsvarande en tiondel av det företaget i realiteten begär [1]. Samtidigt vet vi att den unga entreprenör som köpte tillverkaren av hivmediciner genast mångdubblade priset [4]. Hur kan samhället försvara sig mot girighet hos den som har patent på livsviktig medicin?
  • Hur bör vi ställa oss till »dyra« läkemedel? Hos små patientgrupper kan man sannolikt jämka balansräkningen till patienternas fördel, men hur ska man tänka om det rör sig om att säkerställda väsentliga medicinska effekter för stora patientgrupper? I Sverige beräknas cirka 100 000 personer lida av Alzheimers sjukdom [5], och antalet väntas öka kraftigt när livslängden ökar. Har vi råd med 50 000 eller 500 000 kronor årligen multiplicerat med 100 000 till dyra läkemedel till den patientgruppen? Har vi kraft och mod att omdisponera skattemedlen, och vad ska vi i så fall dra ner på?
  • Prioriteringar inom sjukvården grundas på hälso- och sjukvårdslagen: vård ska ges på lika villkor och till den med störst behov först. I »prioriteringsgrupp I« återfinns vård av livshotande akuta sjukdomar, vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller förtida död, vård av svåra kroniska sjukdomar, palliativ vård, vård i livets slutskede och vård av människor med nedsatt autonomi. Nog passar väl en effektiv behandling av alzheimer in i denna grupp, trots att det kan innebära att utslitna höftleder, ljumskbråck etc prioriteras ner? Nuvarande prioriteringslag skrevs när vi stod inför andra utmaningar än i dag och behöver diskuteras.
  • 2014 kom Smer (Statens medicinsk-etiska råd) fram till att det aldrig är etiskt försvarbart att kunna köpa högre kvalitet eller bättre tillgänglighet inom offentlig vård, oavsett undanträngningseffekter [6]. En patient som önskar sig annan eller högre kvalitet får söka sig till den privata vårdmarknaden. Vi lever nu i en kontext där de med tillräcklig rikedom kan åka utomlands för behandling, medan de som saknar resurser kan bli utan. Vad gör det med vår känsla för jämställdhet i sjukvården? Jag tror att samhället kan förändras på ett både drastiskt och obehagligt sätt av nya, dyra mediciner.

Jag kan inte bedöma huruvida adukanumab är en så effektiv terapi att jag själv skulle vilja ha den när frågeställningen blir aktuell inom en inte alltför avlägsen framtid. Produktutveckling kan så klart ske, och likartade framsteg kan även komma för andra folksjukdomar, med lika dyra (eller dyrare) lösningar. Det är hög tid att fundera över hur vi tryggar jämlikhet och jämställdhet i sjukvården.