Vetenskapligt validerade kirurgiska träningsmetoder har varit ett hett diskussionsämne de senaste två decennierna i och med att operationerna för blivande kirurger blivit färre och samtidigt mer tekniskt komplicerade [1-4]. Under den tredje världskongressen för kirurgisk träning klarlade flera erfarna kirurger vikten av en strukturerad kirurgisk träningsplan och att det inte räcker med att enbart »träna« på patienter.

Under kongressen (som hölls i Göteborg och även digitalt i maj 2021) belystes nuläget för kirurgisk träning och hur modern digital teknik kan hjälpa (eller i vissa fall stjälpa) den kirurgiska träningen. Konsensus blev att smart teknologi och artificiell intelligens (AI) kan bidra med objektivt mätbara parametrar hos kirurgen under träning, och därmed både validera kunskapsnivå och ge feedback om förbättringsområden.

Exempel på detta är ett utbildningsprogram för gynekologisk robotkirurgi [5] samt det banbrytande och världsunika arbetet med uterustransplantationer vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, där det sistnämnda utgör en utmaning eftersom det är lågvolymkirurgi [6]. Simulatorteknik gör att träning inom den robotassisterade kirurgin underlättas, och träning och förberedelser utanför operationssalen är extra viktiga när det handlar om sällaningrepp [5].

Vid Panzisjukhuset i Kongo har nobelpristagaren Denis Mukwege och hans team tagit fram ett utbildningsprogram i obstetrisk fistelkirurgi [7, 8] som bygger på ett trappstegsförfarande där ST-läkaren gradvis introduceras för de olika momenten. I sitt anförande på kongressen menade han att huvudpelaren i programmet är träning utanför operationssalen, en förutsättning för att sedan kunna få utföra operationens olika moment på patient. Under kongressen diskuterades även behovet av valida och internationellt gångbara mål, ett slags »körkort för kirurger«, vilket förespråkats i Surgicons arbete från start [9].

Det är tydligt att kongresser som Surgicon behövs, med det idéutbyte som sker när personer med olika klinisk och vetenskaplig bakgrund möts. I det fortsatta arbetet på kliniker med operativ verksamhet behöver vi lyfta in teori och praktik från modern pedagogisk forskning i våra tränings- och operationssalar.

Ska vi ha skickliga operatörer i framtiden måste vi satsa ansenliga resurser på att tillhandahålla verklighetstrogen simuleringsteknik för ST-läkare. Med de tekniska innovationerna i kombination med vetenskapligt validerade utbildningsprogram kan vi säkerställa att de blivande kirurgerna, urologerna, gynekologerna och många fler når den skicklighetsgrad som våra patienter förtjänar.

Stiftelsen Surgicon bildades 2012 och har som ändamål att stödja utbildning och vetenskaplig forskning inom området kirurgisk träning. Stiftelsen arrangerar regelbundet den internationella kongressen Surgicon.