Replik. »Regionerna har helhetsbilden av situationen för utbildningsläkare«, skriver Jonas Lindbäck i ett debattinlägg i Läkartidningen [1]. Han tror inte att någon region som har möjlighet att tillsätta fler utbildningsläkare avstår från att göra det. Om regionerna nu har en helhetsbild undrar vi varför denna bild inte leder till mer konkret handling?

I decennier har vi konstaterat att det finns en brist på AT-platser. Att det beror på handledarbrist har vi hört till leda vid det här laget. Just därför har Läkarförbundet och Nationella vårdkompetensrådet samlat flera uppskattade och innovativa förslag [2] på hur man kan komma till rätta med detta (exempelvis så kallad gaffelhandledning, där en specialist handleder flera yngre kollegor samtidigt) så det är bara att sätta igång!

Dessutom är handledarbristen en sanning med modifikation. Sylf:s (Sveriges yngre läkares förening) undersökningar visar att hela 65 procent av underläkare före AT har tillgång till handledare [3]. Det är ett slöseri med handledarresurser och den unga läkarens tid att det inte leder till legitimation. Från och med februari 2023 kommer dessutom alla vikarierande underläkare få rätt till handledning, enligt nya föreskrifter. Då borde incitamenten att anställa AT-läkare bli än fler.

Jonas Lindbäck frågar sig om det är avsaknad av budgetmedel som är orsaken till AT-platsbristen. Men om inte pengar är problemet, vad är det då? Vi vet till exempel att många seniora kollegor gärna bidrar i arbetet med handledning, även om de kanske inte är varaktigt yrkesaktiva längre. Här kan budgetmedel säkert komma väl till pass.

Det är förstås glädjande att Jonas Lindbäck värnar om en god arbetsmiljö för läkarna. Men att tillsätta tillräckligt många AT-, BT- och ST-platser är ingen fråga om välgörenhet, utan ett lagstadgat krav. Om det nu är svårt för regionerna att följa lagen är det väl än mer viktigt att staten tar över det ansvaret? Regionerna har haft decennier på sig att tänka kring AT-platsbristfrågan. Nu är det dags att sluta fundera och börja agera. Regeringens satsning är välbehövlig och efterlängtad. Vi hoppas att satsningarna återkommer även nästa år.