Det är sedan länge känt att individer som är långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa hör till den fattigaste delen av befolkningen [1, 2]. Psykisk ohälsa utgör dessutom inte bara en stor kostnad för individen utan också för samhället [3]. Trots insatser från både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har det varit svårt för personer med psykisk ohälsa att komma ut i arbetslivet [4].

Civilsamhällets aktörer har tyvärr en liten roll i samhället i Sverige (ungefär 3 procent) jämfört med Danmark och Norge. Nordiska rådet vill i sin Vision 2030 öka civilsamhällets roll i alla de nordiska länderna [6]. Ett gott exempel på civilsamhällets roll när det gäller återhämtning efter psykisk ohälsa är de 13 fontänhusen i Sverige [7].

Fontänhusmodellen är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Medlemmarna deltar frivilligt i den arbetsinriktade dagen, som erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter, men också sociala och kulturella aktiviteter. Fontänhusen erbjuder dessutom ett framgångsrikt program som hjälper medlemmar att återgå till arbetsmarknaden eller utbildning.

Förutom att medlemmarna oftast är mycket nöjda med verksamheten är det en lönsam investering att satsa på just återhämtning när det gäller psykisk ohälsa. Med ekonomiskt bidrag från Folkhälsomyndigheten har konsultföretaget Payoff nyligen gjort en socioekonomisk utvärdering av de 13 fontänhusens arbete [8].

Även om den viktigaste effekten av verksamheten är att personer med psykisk ohälsa mår bättre och kan gå ut till arbete eller studier, är det också viktigt att kunna visa att en investering inom rehabilitering snabbt blir lönsam.

Den ekonomiska utvärderingen visar att våra medlemmar kostar samhället ungefär 910 000 kronor/år innan de får stöd. Vidare visas att investeringen i ett fontänhus kan minska utanförskapskostnaderna med omkring 160 000 kronor/år och individ redan första året och generera en vinst för både staten, regioner och kommuner inom cirka 6 månader.

Sveriges fontänhus riksförbunds vision är att varje person med psykisk ohälsa som är i behov av rehabilitering och återhämtning ska ha tillgång till det. Ingen ska sjukskrivas på grund av psykisk ohälsa utan en plan för återhämtning, och ingen ska sitta ensam hemma en månad och vänta på att bli frisk, särskilt som rehabilitering är en ekonomiskt lönsam åtgärd.