Replik. »Stötta Ukraina genom att välja rätt läkemedel« är rubriken på ett debattinlägg i Läkartidningen [1]. Författaren citerar Yale School of Management, som publicerat en lista där det framgår att många internationella läkemedelsbolag fortfarande har kvar verksamhet i Ryssland [2]. Vidare påpekar han att läkare »som förskrivare, och i kontakter med läkemedelsbolagen« har möjlighet att förmå bolagen att avveckla sin verksamhet där.

Läkemedel är av humanitära skäl undantagna från EU:s omfattande sanktioner mot Ryssland och Belarus. Så måste det också vara. Vi inom läkemedelsbranschen kommer alltid att stå upp för alla patienters självklara rätt till behandling, och den uppfattningen har även EU-kommissionen. Rätten till behandling gäller även patienter som bor i ett land som bedriver ett oerhört grymt anfallskrig mot ett annat land. Utifrån den bakgrunden framstår inlägget för mig som mycket märkligt. Menar författaren att exempelvis en cancersjuk patient i Ryssland ska nekas behandling?

Läkemedelsförsörjningen till ryska patienter tillhandahålls framför allt via produktionsanläggningar i Ryssland, och ett antal läkemedelsföretag har fortsatt sin verksamhet i landet för att kunna förse patienter med de läkemedel de behöver. Det innebär givetvis inte att det inom branschen finns något stöd gentemot den ryska ledningen. Vår solidaritet finns självklart hos befolkningen i Ukraina, men vi nekar inte patienter i Ryssland behandling. Exempelvis skänker företaget Pfizer allt överskott från den ryska verksamheten till insatser i Ukraina.

Läkemedelsföretagen och våra branschorganisationer gör mycket stora insatser för att i första hand se till att läkemedelsleveranser kan komma in till Ukrainas krigshärjade befolkning, då produktionen i landet till stor del slagits ut. Det pågår även ett intensivt arbete med att förse miljontals flyktingar med de behandlingar de behöver. En sammanställning av företagens insatser finns på webbplatsen för vår europeiska branschorganisation, EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) [3].