»De flesta har ju inte fått uppleva en välfungerande primärvård.« Orden kommer från min mentor och kloka specialistkollega.

Nyligen har en SVT-enkät lett till uppmärksamhet kring primärvården [1-5]. Rapporter från såväl patienter och vårdpersonal som läkarstudenter är både dystra och frustrerade.

Det känns sorgligt med alla dessa engagerade och kompetenta kollegor som slits av sin situation. Men trots det som sliter och skaver måste vi vända på perspektivet. Det är dags att vi får ta del av positiva berättelser för att kunna känna tro, hopp och tillit till primärvården. Problemet är att de flesta av oss inte har fått uppleva bra primärvård.

Vi vet att en resursstark, patientcentrerad och kontinuitetsbaserad primärvård samvarierar med bättre hälsoutfall och mer kostnadseffektivt användande av vårdresurser [6-8].

Primär- och sekundärvården måste börja jobba bättre tillsammans. Ska vi fortsatt kunna erbjuda en sekundärvård av högsta klass måste vi även ha en primärvård av högsta klass. Primärvården är den naturliga grundstenen i vården, och just här finns förutsättningarna för att skapa gagnerika, tillitsfulla och personliga vårdrelationer. Varje patient bör veta vart man ska vända sig när man blir sjuk.

Sverige har en sjukvård av högsta internationella klass. Vad är det som stämmer när det fungerar bra? Välfungerande primärvård finns, det finns gröna öar [9-10], vårdcentraler där patienter och vårdpersonal trivs. Men de gröna öarna är lite som paradis, alla får inte chansen att ta del av dem. En välfungerande vårdcentral behöver vissa förutsättningar, men det handlar inte om »raketforskning«. Däremot kommer de gröna öarna att förbli sällsynta paradis om inte alla är med på tåget.

En välfungerande primärvård kräver, förutom god bemanning och ekonomi, även

  • att vi lyfter och låter allmänmedicinen ta en betydande plats under grundutbildningen
  • att vi inspirerar och fångar in blivande kollegor
  • ett begränsat uppdrag, med fastläkarsystem och listningstak
  • ett lyhört, verklighetsförankrat och medvetet ledarskap
  • flexibilitet och frihet under ansvar
  • mindre byråkrati och detaljstyrning, adminstrativ börda och snåriga digitala system

Jag fångades in av en klok kollega för tio år sedan, och sedan dess är jag kvar på min gröna ö där jag får möjlighet att vara en »riktig« doktor, en generalist som får ta ansvar, koordinera, coacha och vara en trygg fast punkt. Det känns att vara doktor och det kräver sin möda, men på en grön ö är det väldigt trivsamt, här spirar nyfikenheten och arbetsglädjen.

Journalister och makthavare, ni som förlorat hoppet och särskilt ni som ännu inte är övertygade är alla välkomna att besöka min vårdcentral. Och jobbar du på en grön ö: Sprid budskapet!