Replik. Vi håller med Rück et al, som skrivit en debattartikel kring en nyhetsartikel i Läkartidningen, om att nya behandlingar för utmattningssyndrom, liksom annan medicinsk behandling inom sjukvården, bör ha evidens och vetenskaplig förankring. Precis som författarna skriver är kunskapsbasen fortfarande liten. Det är därför vi med grund i den vetenskap som finns tagit fram en rehabiliteringsmodell för återgång i arbete som just nu testas med en fall–kontrolldesign bland läkare och sjuksköterskor i Sverige (ClinicalTrials.gov NCT05314530).

Läkartidningens nyhetsartikel om studien, där vi intervjuades, redogjorde inte för den vetenskapliga grund som föreligger för den kliniska studie vi genomför. I intervjun fick vi som forskare den ovanliga möjligheten att, med grund i den kunskap vi har kring arbetsmiljö och hälsa för anställda inom hälso- och sjukvården, beskriva ett drömscenario där läkare och sjuksköterskor som har en arbetsrelaterad ohälsa får möjlighet till adekvat hjälp och att må bra på arbetet.

Författarna till debattartikeln är mer än välkomna att höra av sig till oss direkt för samtal om vår studie, den vetenskapliga grund som ligger bakom våra uttalanden och hur vi kan förbättra forskning och kunskap kring behandling av utmattningssyndrom eller symtom på utmattning.

Läs även:

Debatt: Rigorösare utvärdering krävs av nya behandlingsformer vid utmattning

Nyheter: Ny rehabmodell testas för läkare med utmattningssyndrom