Replik. Kuba Rose, som är AT-läkare på en Capio vårdcentral, frågar sig i ett debattinlägg i Läkartidningen i vems intresse Capio bedriver sjukvård i Sverige [1]. Det gläder mig att Kuba Rose beskriver den stora kompetens och hjälpsamhet som kollegorna på vårdcentralen visar. Capio är inget utan de människor som arbetar där. Drivet hos oss att ge god vård syns tydligt i våra egna och regionens mätningar.

Trots utmanande omständigheter behöver en vårdcentral vara fullt tillgänglig för medicinska bedömningar. Våra vårdcentraler erbjuder digital kontakt inom 15 minuter och missar nästan aldrig några telefonsamtal. Det fantastiska resultatet är en smärre revolution i svensk primärvård. Även utanför öppettider kan du få hjälp direkt om ditt ärende kan lösas digitalt. Detta görs utan att belasta regionernas budgetar separat. Bara genom att säkra full tillgänglighet till medicinsk bedömning kan vi prioritera och vägleda efter behov – och leva upp till hälso- och sjukvårdslagen. Utöver detta ser jag ett starkt kvalitetsfokus i det dagliga förbättringsarbetet kring kontinuitet och för personer med kronisk sjukdom. Ett sådant kvalitetsfokus med respekt för patient, medarbetare och skattebetalare är nödvändigt när vi tillsammans utvecklar vården framåt.

Tack, Kuba Rose, för att du sätter fingret på de förutsättningar som gäller för svensk primärvård. Verkligheten ligger långt ifrån det riktvärde som Socialstyrelsen nyligen fastslagit, och det gäller oavsett om man är privat eller offentlig vårdgivare. För att nå målet krävs modiga politiska beslut gällande utbildning av allmänspecialister och resursomfördelning inom vården men också nya arbetssätt, teamarbete och digitalisering av vårdprocesser.

Andelen av resurserna som fördelas till vårdcentralerna har ofta stått still eller till och med minskat de senaste åren. Samtidigt finns stora förväntningar om att vårdcentralerna på ett bättre sätt ska fungera som ett tryggt nav i svensk sjukvård. För att klara detta krävs en stor systemomställning till nära vård, vilket Capio välkomnar. Tillsammans med primärvårdssakkunniga i Stockholm–Gotland är jag personligen djupt engagerad i att arbeta för den omställningen, där antalet invånare per kliniskt arbetande allmänspecialist faktiskt minskar.

Medan omställningen påbörjas behöver våra verksamheter varje dag ta ansvar för rätt prioriteringar och patientsäkra bedömningar. Hur vårdcentralerna bemannas för att klara det beslutas av vårdcentralens lokala ledning. Bemanningen sker utifrån patienternas behov och avtalskrav, men också utifrån faktiska ekonomiska förutsättningar som beslutats politiskt. Jag ser alltså inte alls att ansvarstagande vård som drivs privat behöver krocka med hälso- och sjukvårdslagen. Skulle en krock trots allt vara nära sätter våra verksamheter patienternas behov främst. Jag ser ofta situationer där privata vårdgivare utmanar och utvecklar svensk sjukvård och bidrar till att sprida goda exempel som också kommer den offentliga vårdens patienter till del.

Läs debattinlägget:
I vems intresse driver Capio sjukvård i Sverige?