Jag gör AT på Södersjukhuset och är nu placerad på en vårdcentral i Stockholm som ägs av Capio. Mina kollegor är kompetenta, trevliga, hjälpsamma och jag får bra handledning. Ändå funderar jag över varför Capio egentligen bedriver vård i Sverige.

Capios verksamhet har varit föremål för debatt i medierna [1, 2] eftersom deras huvudägare Ramsay Health Care fått ett bud från ett konsortium med riskkapitalister i USA och Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. I början av juni publicerade Capios vd Britta Wallgren ett inlägg på Capios intranät där hon försökte besvara kritiken. Hon skrev bland annat att svensk sjukvård är »helt fristående från vem som äger en sjukvårdsverksamhet som Capio« och att hon är stolt över att leda Capio Sverige.

Hon nämnde dock inte den uppenbara konflikten mellan ett aktiebolags syfte att tjäna pengar enligt aktiebolagslagen och hälso- och sjukvårdslagens syfte att ge en likvärdig vård efter behov. För att förtydliga: Om värdet på bolaget ökar av att Capio tar hand om patienterna enligt HSL är allt frid och fröjd – både patienter och ägare kan vara nöjda. Men ibland står intressena emot varandra, och då måste Capio välja vilka som ska prioriteras – patienterna eller aktieägarna.

Ett exempel på en sådan konflikt är antalet listade patienter på vårdcentraler. Eftersom ersättningen i Stockholm till stor del baseras på antalet listade patienter finns ett ekonomiskt incitament att lista många patienter per läkare. Hur många som är rimligt är inte en helt lätt fråga, men både Socialstyrelsen och Läkarförbundet rekommenderar ca 1 100 listade patienter per specialist.

Min vårdcentral ska enligt Capios regionala medicinska chef Magnus Röjvall försöka sikta på 2 000–2 500 listade patienter per läkare, alltså dubbelt så många som Socialstyrelsen och Läkarförbundet rekommenderar.

Jag tror inte att aktiebolag inom vården måste vara ett problem, och jag är övertygad om att de allra flesta mindre aktiebolag som bildats av engagerade läkare kan göra rätt avvägningar för patienternas bästa. Jag är mindre övertygad om att Capios ledning kan göra detsamma. Så därför undrar jag hur Capios chefläkare resonerar i den här frågan. Hur vet ni att Capio gör rätt avvägningar mellan aktieägarnas och patienternas intressen?

Läs repliken:
Capio: Privat driven vård behöver inte krocka med lagen