Författarna till en översiktsartikel i Läkartidningen [1] uppger att man sett en halvering av det totala antalet operationer efter införande av robotassisterad kirurgi (RAK). Vi saknar dock aspekten benign gynekologisk kirurgi, som utgör större delen av all gynekologisk kirurgi. Hysterektomi är en vanlig operation (cirka 4 000/år) som görs på grund av symtomgivande muskelknutor (myom), rikliga blödningar, endometrios eller adenomyos.

Författarna skriver att operationstiderna är längre vid robotkirurgi, men det stämmer inte. För benign gynekologisk kirurgi finns ett högkvalitativt register (Gynop) [2] som omfattar mer än 95 procent av all sådan kirurgi. I Gynop återfinns omfattande årsrapporter avseende operationstid, komplikationer, vårdtider, patientnöjdhet och konvertering från laparoskopisk till öppen kirurgi.

Gynops årsrapport 2021 för hysterektomi på benign indikation (publicerad 25 april 2022) visar att medeloperationstiden vid benign hysterektomi sedan 2015 varit kortare med robotkirurgi jämfört med både öppen och laparoskopisk operation [2]. Det är också färre robotassisterade än laparoskopiska operationer som konverteras till öppen bukkirurgi. Av de hysterektomier som utfördes med RAK under 2021 konverterades endast 2,3 procent (22 av 943) till abdominell teknik, jämfört med 5,2 procent (50 av 266) hos dem som opererades med laparoskopisk teknik. Andelen konverteringar var lägre trots att livmodern var större (viktmässigt) vid robotkirurgi (medel 216 gram) än vid laparoskopisk (medel 144 gram) livmoderoperation.

Sammanfattningsvis är operationstiden kortare och konverteringsrisken till öppen kirurgi lägre trots större livmoder hos dem som opereras med RAK.

Den klinik i sydöstra sjukvårdsregionen som hamnar över riksgenomsnittet för andelen minimalinvasiv hysterektomi (målvärde 70 procent) erbjuder RAK. För övrigt noterar vi att sydöstra sjukvårdsregionen endast kommer upp i 39 procent minimalinvasiv hysterektomi jämfört med riksgenomsnittets 65,5 procent. Regionen följer därmed inte rekommendationerna från Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), som bland annat bygger på en Cochraneöversikt av benign hysterektomi [3]. Öppen livmoderoperation bör om möjligt undvikas vid godartade tillstånd. Vi saknar en spegling av det i författarnas analys.