Att Stockholm har landets längsta väntetider på akuten visar att något inte fungerar som det ska i Stockholmsvården. Moderaterna har under 16 år prioriterat dyra vårdval som splittrat upp vården i stället för att rusta vårdcentralerna och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen.

I dag är det bara knappt två tredjedelar av stockholmarna som är listade hos en namngiven läkare, och varje läkare ansvarar för 2 200 patienter. Det går knappast att tala om en fast läkarkontakt i Region Stockholm. Enligt Distriktsläkarföreningen har fler stockholmare en fast frisör än en fast läkare.

Socialstyrelsen kom i våras med en ny riktlinje för antalet patienter per läkare inom primärvården. Många regioner valde då att själva anta detta mål. Det gäller dock inte Moderaterna i Region Stockholm. De menar att riktlinjen inte är anpassad för vården i Stockholm. Moderaterna är inte ens benägna att upprätta en plan för hur man ska kunna nå Socialstyrelsens mål, eller förhindra att antalet patienter per läkare inom primärvården ökar.

Det räcker nu. Stockholmarna behöver få en fast läkare i primärvården, och varje läkare behöver ha färre listade patienter för att kunna ge en god vård. Det är tydligt i forskning att kontinuitet mellan patient och vårdpersonal är avgörande för att förbättra hälsan i befolkningen.

Vid ett maktskifte kommer vi socialdemokrater genast att lägga förslag om en handlingsplan för att nå Socialstyrelsens riktlinje om ett listningstak på 1 100 patienter per läkare. Det är ett ambitiöst mål med tanke på det svåra utgångsläget, men också det enda rimliga för Sveriges rikaste region.

För att nå dit måste vi locka tillbaka allmänläkare som lämnat primärvården, utbilda fler och behålla dem vi har i dag.

Till att börja med måste tillgången till allmänläkare i regionen kartläggas. Antalet AT-, BT- och ST-platser behöver öka, och vi vill ställa krav på att alla vårdgivare som har avtal med regionen också måste delta i utbildningsuppdraget: ingen ska kunna smita undan sitt ansvar. Vi vill även införa en fortbildningsgaranti för primärvården.

Arbetsmiljön på vårdcentralerna måste få ett rejält lyft genom att bland annat låta fler medarbetare avsätta tid för att delta i och vara drivande i kvalitets- och utvecklingsarbete. Administrationen behöver minska för att skapa mer tid hos patienterna.

Region Stockholm är landets rikaste region och måste därför vara ledande i omställningen mot en god och nära vård. Primärvårdens andel av sjukvårdsbudgeten måste öka. För det krävs ett maktskifte i Region Stockholm.