Slutreplik. Vi anser att professor Carl Johan Östgrens svarvår debattartikel om kommersiella labbföretag och riskerna med opportunistisk screening andas okunnighet och är motsägelsefullt. Han skriver att han inte förespråkar kommersiellt driven testning, samtidigt som det är exakt det han medverkar till och försvarar offentligt. Sakprinciperna vi beskriver i vår artikel är allmänmedicinsk baskunskap. Det borde vara en självklarhet för en professor, speciellt i allmänmedicin, att inte låna ut sitt namn och titel som en garant för sådan verksamhet.

Resonemanget blundar för att tillförlitligheten hos ett test inte påverkas av om det sker i vården eller som en kommersiellt erbjuden tjänst. Det är dock skillnad mellan att testa i en selekterad population på indikation eller oselekterat på måfå. Vi blandar alltså inte ihop vårdens uppdrag med den kommersiella vinstjakten.

Carl Johan Östgren tycks anse att vetenskaplighet, överdiagnostikproblem och en god nyttobalans är oviktigt om patienten betalar själv. Självklart måste krav på kvalitet och nytta även ställas på kommersiella aktörer, vare sig det gäller labbföretag, läkemedelsbolag eller tillverkare av medicinsktekniska produkter. Medicinska varor och tjänster skiljer sig från andra varor och tjänster, vilket bör märkas i samhällets krav på dem.

Professor Karsten Juhl Jørgensen har skrivit en klargörande läsarkommentar om screening till repliken i Läkartidningen. Vi tackar för den. De väl belagda problemen med överdiagnostik/överbehandling kommenterar inte Carl Johan Östgren. Hans argument, som vi menar är av anekdotisk och spekulativ karaktär, utgörs av att han i sin egen praktik inte iakttagit några sådana problem och att okända fördelar skulle kunna finnas.

Det skulle vara välgörande för anseendet om representanter för den svenska allmänmedicinska akademin deklarerade sina ställningstaganden i frågan. Inom Rådet för hållbar diagnostik och behandling, som vi är medlemmar i, finns bred kompetens om överdiagnostikfrågor och medikalisering. Om Carl Johan Östgren och Linköpings universitet vill, skulle vi genom dialog och samarbete gärna medverka till ökad kunskap både på grundutbildningen och inom akademin.