Rökavvänjning tillhör vårdens mest kostnadseffektiva behandlingar. Läkemedel gör den ännu effektivare, men vårt bruk av dessa läkemedel är skral.

I en debattartikel i Läkartidningen tidigare i år uppmärksammade jag att Pfizer AB dragit in Champix (vareniklin) på obestämd tid trots att läkemedlet saknar interaktioner och allvarliga biverkningar [1]. Anledningen är att gränsvärdet för N-nitroso-vareneklin överskridits. Dessutom har Zyban (bupropion) varit restnoterat långa perioder, så även i skrivande stund. Man kan dock förskriva bupropion i form av depressionsmedlet Voxra genom tillägget: »OBS, för rökavvänjning – Zyban saknas«, men få kolleger tycks göra så.

Brist på läkemedel för tobaksavvänjning får konsekvenser för patienten, sjukvården och samhället. Bland annat har det fått många att ge upp eller skjuta på sitt rökstopp, vilket i sin tur minskat rekryteringen till den nationella forskningsdatabasen vars syfte är att öka kvaliteten på svensk tobaksavvänjning [2].

Läkare kan dock råda bot på detta genom att förskriva läkemedlet cytisin, som säljs receptfritt i Polen. Studier visar likvärdiga resultat för cytisin som för vareniklin trots en kortare behandlingstid (25 jämfört med 90 dagar) [3, 4]. Biverkningarna är (som för vareniklin) lindriga.

En behandling med cytisin kostar under 400 kronor. Preparatet är godkänt av Läkemedelsverket, men tillhandahålls inte i Sverige. Representanter från företag med läkemedel mot KOL, lungcancer och hjärt–kärlsjukdom har fått förslag från mig om att distribuera cytisin, men intresset var svalt. En aktör uppgav att det ger för lite vinst. Att en medicin diskvalificeras på grund av att den är för billig borde vara en angelägen fråga för sjukvårdspolitiker att hantera.

Förskrivning av cytisin är relativt enkel, men få läkare gör det. Mer än 90 procent av licensansökningarna kommer från undertecknad. Så här går det till:

 • Läkaren ansöker om licens för enskild patient (kommunikationslösning för licensansökan, KLAS) hos Läkemedelsverket. Det är lite tidskrävande första gången, men sedan kan man kopiera en gammal ansökan och bara ändra patientens personuppgifter.
 • E-recept krävs. Tips: Be IT-avdelningen eller motsvarande att skapa ett »favoritrecept«.
 • Informera patienten om att snarast kontakta ett apotek. När en licensansökan även skickats av apoteket gör Läkemedelsverket en bedömning av läkarens ansökan.
 • När licensansökan är godkänd kan apoteket beställa läkemedlet. Leveransen brukar ta någon månad. Licensförskrivning ger rätt till läkemedelsförmån.
 • För att minska leveranstiden kan man försöka komma överens med ett lokalt apotek om att lagerhålla cytisin. Patienter som beställer därifrån får cytisin så snart licens är beviljad.

Så här kan licensansökan motiveras:

 • Metoder för rökavvänjning är verksamma och starkt evidensbaserade.
 • Farmakologisk behandling är en hörnsten vid tobaksavvänjning, och en av vårdens mest kostnadseffektiva behandlingar.
 • Det råder brist på receptbelagda läkemedel.
 • Vareniklin är restnoterat sedan länge.
 • Patienten har hälsoproblem relaterat till tobaksbruk, har ordnat beteendestödjande insatser och är motiverad att sluta med tobak.
 • Cytisin är godkänt av Läkemedelsverket, men saluförs inte i Sverige.
 • Cytisin har visat likvärdiga resultat som vareniklin i kliniska prövningar.

Vi måste inhämta kunskap om dessa enkla, effektiva preparat och ge tobaksavvänjning rättmätig prioritet. På sikt kan detta reducera sjukvårdskostnader och rädda liv. Politikerna behöver se över företagens incitament att tillhandahålla dessa för samhället och patienterna så värdefulla mediciner.