Replik. I en debattartikel i Läkartidningen skriver författarna att det är viktigt att Socialstyrelsen tydligt offentliggör och förmedlar eventuella fel i riktlinjer och efterföljande revideringar för att »beslutsfattare och professionen ska bibehålla ett högt förtroende« för myndigheten.

I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende rekommenderas interaktionell terapi till personer med missbruk eller beroende av alkohol. Tyvärr skedde dock i de versioner som publicerades 2015, 2017 och 2019 en textmässig sammanblandning av denna terapi och interpersonell terapi på den sida som kortfattat beskriver metoderna i riktlinjerna. Artikelförfattarna uppmärksammade Socialstyrelsen på detta tidigare i år, och det är nu åtgärdat.

Sammanblandningen är naturligtvis beklaglig. Viktigt är dock att begreppet interaktionell terapi respektive förkortningen IPT har använts korrekt i riktlinjerna förutom på två ställen: dels på sidan som nämns ovan, dels i titeln på ett kunskapsunderlag där den felaktiga förkortningen IPT olyckligtvis också förekom. Sammanblandningen har således inte funnits med i någon av riktlinjens rekommendationer.

I nästa översyn av riktlinjerna kommer vi att följa upp denna fråga i samband med genomgång av det vetenskapliga stödet för olika terapier för behandling av alkoholberoende. Det kan då också finnas möjlighet att vidare diskutera behovet av nya metodstöd.

Läs debattartikeln:
Socialstyrelsen har blandat ihop två behandlingsmetoder