Replik. I en debattartikel i Läkartidningen undrar Kuba Rose om en majoritet av Läkarförbundets medlemmar står bakom att fler sjukhus ska kunna drivas av andra vårdgivare än regioner. Det korta svaret på frågan är ja.

Läkarförbundet är en demokratiskt styrd medlemsorganisation. Vårt politiska program är antaget vid vårt fullmäktigemöte, och alla medlemmar och delföreningar har rätt att skriva motioner dit. Till årets fullmäktigemöte har det inkommit 69 motioner. Ingen förespråkar att Läkarförbundet bör byta uppfattning i denna fråga.

Läkarförbundet vill se en större mångfald av vårdgivare bland annat för att det stärker patienternas valmöjligheter och bidrar till bättre tillgänglighet. Små läkardrivna enheter har såväl nöjdare personal som nöjdare patienter. Våra grannländer Norge och Danmark har båda en hög andel små läkardrivna enheter i primärvården, och samtidigt bättre tillgänglighet och högre kontinuitet. Mångfald är också bra för våra medlemmar.

När det finns flera olika arbetsgivare ökar valmöjligheterna för läkare att välja var och hur de vill arbeta, och genom att det finns flera olika aktörer som driver sjukvårdsverksamhet skapas också incitament för arbetsgivarna att förbättra arbetsmiljön och villkoren för läkarna.

Många läkare arbetar i dag inom privat eller ideell sektor och trivs mycket bra med det. Läkarförbundet ska vara till för alla läkare under hela karriären, oavsett vilken sektor läkaren arbetar i. Vi agerar för bättre löner och bättre arbetsmiljö och är kraftfullt kritiska när läkare inte får förutsättningar att göra ett bra jobb.

Missförhållanden ska aldrig accepteras, oavsett vårdgivarens driftsform. Vi noterar till exempel att det i dagsläget bara är en region som ens är i närheten av Socialstyrelsens riktvärde, 1 100 invånare per specialist i allmänmedicin. Arbetsbelastningen är alldeles för hög på såväl regiondrivna som privat drivna vårdcentraler. Det är stor brist på vårdplatser på många av landets regiondrivna sjukhus.

Oseriösa aktörer med andra syften än att bedriva god vård ska inte vara välkomna. Det avgörs dock bättre genom tydliga regelverk och skarp tillsyn än genom att på förhand diskvalificera vissa driftsformer.

Kuba Rose konstaterar själv att det finns många välfungerande privat drivna vårdenheter. Det avgörande är inte driftsformen, utan ägarnas intentioner med företaget. Vård på lika villkor, som utgår från patientens behov, är en grundläggande princip såväl för den svenska hälso- och sjukvården som för Läkarförbundet.

Läs debattartikeln:
Varför förordar Läkarförbundet privatiserad vård?