Inför Läkarförbundets fullmäktige 9–10 november 2022 har jag läst igenom förbundets politiska program. Många förslag är genomtänkta och rimliga för att förbättra och upprätthålla läkares arbetsvillkor. Jag undrar dock hur styrelsen resonerar kring den här meningen: »Fler sjukhus, vårdcentraler och andra vårdenheter än i dag ska kunna drivas av andra vårdgivare än regioner« [1]. Menar Läkarförbundet att sjukhus som i dag drivs offentligt ska säljas till privata företag?

Det finns många välfungerande vårdcentraler och specialistkliniker som drivs och ägs av engagerad vårdpersonal. De drivs ofta som aktiebolag eftersom det är en bra företagsform. Den springande punkten är därför ägarnas intentioner med företaget. Ägarna kan exempelvis vara engagerade läkare som brinner för sina patienter eller allt gör allt de kan för att personalen ska trivas. För dessa företagare spelar bolagsformen ingen större roll, ett aktiebolag måste inte gå med vinst om andra värden prioriteras.

Ägarna kan också vara en vårdkoncern som driver privatfinansierade sjukhus i Australien och som prioriterar sina vinstintressen snarare än att ta ansvar för svensk sjukvård, eller den kinesiska staten som (genom sitt delägarskap i det techbolag som köpt en andel i doktor.se) nu äger delar av svensk sjukvård [2, 3]. Det betyder alltså att en stor del av svensk kritisk infrastruktur ägs av utländska företag, vilket även utan vinstintresset måste ses som ett problem i vår oroliga omvärld.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har under lång tid undersökt befolkningens åsikter i ett stort antal frågor [4]. På frågan om de tillfrågade vill att mer av sjukvården ska bedrivas i privat regi svarade 63 procent att det är ett ganska eller mycket dåligt förslag. Bara 14 procent tyckte att det var ett ganska eller mycket bra förslag. Siffrorna är relativt stabila över tid och skiljer sig inte heller för personer med minst tre års utbildning, det vill säga bland annat läkare.

Trots att en stor andel av invånarna alltså tycker att andelen privat vård inte ska öka vill flera politiska partier privatisera vården ytterligare. Att de driver frågor som inte överenskommer med befolkningens åsikter är naturligt, eftersom politiska partier i stor utsträckning är ideologiska till sin natur. Mer anmärkningsvärt är att Läkarförbundet också tycks driva frågan om att privatisera fler sjukhus.

  • Vill verkligen en majoritet av Läkarförbundets medlemmar ha fler privatiseringar i vården?
  • Vilka aktörer anser Läkarförbundets styrelse är lämpliga att driva de privatiserade sjukhusen?
  • På vilket sätt gynnas svenska läkare och svensk sjukvård av att fler sjukhus drivs i privat regi?

Läs repliken:
Medlemmarna säger ja till privat driven vård