BT införs nu i olika delar av landet, och jag har flera kollegor som gör eller ska göra BT. En del av dem har varit specialistläkare i flera år, och det kan kännas tungt och svårt att göra uppehåll i sin kompletterande ST för att genomföra BT. Mitt brev är därför riktat till alla kollegor med utbildning från tredje land som gör eller ska göra BT.

Kära kollega!

För fem år sedan bestämde du dig för att du ville flytta till Sverige. Vi pratade om vägen till svensk läkarlegitimation och hur man får specialistbevis. Du var medveten om att det krävdes svenska på C1-nivå, godkänt kunskapsprov och praktiktjänstgöring och att du därefter behövde göra en kompletterande specialiseringstjänstgöring (ST) på minst ett år. Vi visste inte då att BT (bastjänstgöring) skulle sätta käppar i hjulet.

Du kämpade hårt för att klara språkprovet och den teoretiska delen av kunskapsprovet. Du åkte till Umeå ett par gånger för att skriva det teoretiska provet. Du hade varit specialistläkare i flera år, och det tog tid att inse hur svårt provet är. Du studerade hårt, och var glad och hoppfull när du blev godkänd.

Så kom pandemin. Gränser stängdes och vi levde med osäkerhet om framtiden. Ett beslut från Socialstyrelsen gav dig möjlighet att börja din praktiktjänstgöring och göra den praktiska delen av kunskapsprovet vid ett senare tillfälle. Du sökte tjänster på distans, ansökte om uppehållstillstånd och fick äntligen flytta till Sverige. Du visade dig på styva linan inom ditt specialistområde och ställde in dig på provet. Lättnaden blev stor när du fick din läkarlegitimation.

I början av 2022 startade din kompletterande ST, men efter några månader hade din chef, studierektor och handledare lyckats tolka de snåriga övergångsreglerna för BT. Resultatet blev att BT ska genomföras, och vägen till specialistbeviset fördröjs ett år. Du som varit yrkesverksam inom ditt specialistområde i tio år ska nu under din BT träffa patienter på akuten, vårdcentralen eller inom psykiatrin, i stället för att självständigt handlägga patientärenden inom ditt specialistområde.

Jag hoppas att du känner dig stolt över vad du har lyckats med hittills. BT kan vara ett bra tillfälle att träffa nya kollegor, att djupdyka i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och få utvecklas på olika sätt. Jag vet att du blir lycklig när du får återvända till din specialitet, så tappa inte motivationen och självförtroendet. Hör av dig till vänner, handledare och den lokala läkarföreningen när du behöver stöd. Trägen vinner, och vi blir starkare av varje erfarenhet!

Frågan om BT för läkare från tredje land måste tas på allvar. Sverige behöver kunna dra nyttja av skickliga specialistläkare. Socialstyrelsen bör kunna skapa en struktur där man slår ihop praktisk tjänstgöring och BT för läkare från tredje land.