Så kom det då en ny rapport om läkare som inte får återhämtning och inte ens hinner med det direkta patientarbetet [1]. Innan jag skolade om mig till läkare arbetade jag med organisation och ledarskap i näringslivet. Därför har jag reflekterat över det detta vid alla avdelningar, kliniker, vårdcentraler och vårdenheter jag passerat som läkarstudent och junior läkare. Jag har ofta blivit imponerad av det dagliga medicinskt operativa ledarskapet hos mina kollegor, men samtidigt häpen över bristen på kompetens och självförtroende i det organisatoriska ledarskapet.

Vårdens organisation – grovt indelad i en strategisk och en operativ del – är traditionellt tung i den operativa delen med sina kliniker, avdelningar, vårdcentraler och deras operativa chefer som effektivt, säkert och flexibelt levererar vård till patienter. Det är rimligt att en specialiserad organisation leds av specialister. Det senaste decenniet har dock den strategiska ledningsdelen (regionen, sjukhusledningen, stabsfunktioner etc) vuxit allt mer – inte för att det nödvändigtvis behövs, utan för att det finns politiska poäng och pengar att hämta.

Läkare har som yrkesgrupp missat det här tåget, vilket påverkat det egna arbetet. Läkarna har hamnat (eller satt sig) i baksätet. Konsekvensen har blivit ett absurt jagande av budgetar, direktiv och indikatorer hos vårdenheter som viker sig dubbelt för att följa order. Märkligt nog verkar det inte finnas några budgetkrav eller indikatorer för den strategiska ledningsdelen. IT-budgetar spräcks, projektplaner grusas, ytterligare staber och konsulter anställs. Utvecklingen är absurd, men så kan det gå när det offentliga försöker leka näringsliv.

Varför har läkare så lite intresse av strategisk organisatorisk ledning? En anledning är att strategi och organisation generellt har låg status hos läkare – till skillnad från i näringslivet. Status för läkare ligger i att vara den bästa specialisten eller den mest framstående forskaren. På sin höjd kan det anses fint att vara en duktig klinikchef, men då ingår det att även arbeta kliniskt som en riktig operativ förstalinjeschef.

En annan anledning är att kunskapen om organisationsutveckling är låg. Läkare drillas i medicinskt operativt ledarskap, men har låg organisatorisk kompetens. För att styra vården behövs båda. Därför måste läkare bli bättre på det organisatoriska.

En tredje är »självledarskapet«. Läkare är ofta väldigt duktiga på att operativt leda sig själva genom dagen. Men hur är det med reflekterandet? Hur leder man sig själv genom livet? När jag arbetade i konsultbranschen anställde vi gärna »insecure overachievers«: medarbetare med prestationsbaserad självkänsla som alltid levererar, tills de bränner ut sig och en dag inte orkar mer. Då anställdes bara nya. Sådana profiler finns även bland läkare. Det är ingen hållbar strategi – det är ett resursslöseri, och det hotar patientsäkerheten.

Varför ska läkare bry sig om det här? Låt mig göra det jag är utbildad för, att hjälpa patienter. Det är ju min plikt att ställa upp på det som begärs? Min etik? Mitt kall? Ja, så är det, och du ska naturligtvis ställa upp i morgon också. Det dagliga går alltid före. Men för vårdens, yrkets och i slutändan din egen skull måste du också engagera dig i det långsiktigt organisatoriska.