Klimatförändringarna är otvivelaktigt ett av vår tids största hot mot folkhälsan. Läkare har därför en viktig roll som förespråkare inom klimatfrågan. Vetenskapen är tydlig: koldioxidutsläppen måste minska drastiskt. Flygresor står för en betydande andel av koldioxidutsläppen. Att välja bort flyget är därmed ett av de mest effektiva sätten för en person att minska sin klimatpåverkan.

Enligt World Medical Association (WMA) bör alla nationella läkarförbund och föreningar verka som förebilder och minska sina utsläpp [1]. Trots detta fortsätter Sveriges läkarförbund (SLF) att erbjuda fritidsboenden för sina medlemmar på bland annat Gran Canaria och i Marbella på spanska kusten.

Läkare för miljön lämnade in en motion till SLF:s fullmäktige 2021 avseende förbundets fritidsboenden, där vi yrkade på att sådana fastigheter enbart ska finnas på orter dit man kan ta sig utan flyg. Motionen avslogs med svaret att det går att ta sig till förbundets gemensamt ägda fastigheter utan att välja flyget. Men hur stor andel av besökarna gör egentligen det?

Vi vill att Läkarförbundet följer WMA:s uppmaning genom att bland annat uppmuntra sina medlemmar till ett mer klimatvänligt resande. I första hand bör fritidshus och semesterlägenheter endast erbjudas på orter som lätt kan nås via tåg eller buss; alternativt kan SLF erbjuda reducerad kostnad för den som väljer att ta sig till resmålen utan att flyga.

Att göra reklam för fritidsboenden i Marbella och på Gran Canaria i tidningar och sociala medier signalerar att SLF inte prioriterar sin egen klimatpolicy utan stimulerar till miljöskadligt beteende, vilket är olyckligt då det går emot det vi läkare står för: att värna om människors hälsa.

Genom att inse klimatkrisens allvar och sträva efter att påverka den sociala normen gällande bland annat flygresor ökar chansen att vi lyckas genomföra den klimatomställning som krävs.

Läs repliken:
Replik: Klimatet är en av de viktigaste frågorna