Replik. Sveriges läkarförbund håller med Läkare för miljön i Skåne om att klimatet är en av de viktigaste frågorna och därmed en av de frågor som Sveriges läkarförbund prioriterar. Vi välkomnar därför skribenternas engagemang, vilket ger oss en möjlighet att klargöra vår position.

Ett av våra strategiska mål är ökat internationellt arbete för att uppnå Parisavtalets mål: högst 1,5 graders temperaturökning. I detta syfte har Läkarförbundet aktivt arbetat internationellt tillsammans med WMA (World Medical Association) och deltog i klimatkonferensen COP27 och i CPME (Comité permanent des médecins européens), där diskussioner om det europeiska arbetet fortskrider.

Nationellt arbetar vi inom ramen för Sacos klimatarbetsgrupp, där hela Saco-federationen diskuterar frågor om klimatanpassning och klimatarbete. Vi har även en investeringspolicy och en resepolicy som båda har för avsikt att minska klimatpåverkan och främja ett hållbart förhållningssätt.

Som Läkare för miljön också påpekar i sin debattartikel har ägandet och erbjudandet till medlemmar av fritidslägenheter i Marbella och på Gran Canaria diskuterats i fullmäktige, förbundets högsta beslutande organ, där det demokratiska beslutet var att förbundets innehav och erbjudande skulle kvarstå.

Läs även: Främja klimatvänliga resor till förbundets fritidsboenden