Klinisk erfarenhet talar otvetydigt för att problematisk förskrivning av opioider förekommer i Sverige. Ungefär var tredje patient som bedöms behandlas med opioider inom specialiserad smärtvård [1, 2].

Jag har tillsammans med medarbetare tidigare visat att årsprevalensen för förskrivning av opioider varit stabil i Sverige sedan 2006 [3], och även minskat de senaste åren [4, 5]. Samtidigt har det skett ett skifte i valet av opioid; användningen av tramadol minskar påtagligt medan användningen av oxikodon ökar markant [6].

Vi har tidigare betonat vikten av att detta skifte belyses i framtida studier [3], och det var därför med både intresse och oro jag läste ett autoreferat i Läkartidningen som visar att antalet oxikodonrelaterade dödsfall ökat, parallellt med den ökande användningen av preparatet [7]. Problematiken belyses också i en ny avhandling från Linköpings universitet [8]. Med anledning av detta vill jag uppmana till eftertanke gällande varför just förskrivningen av oxikodon ökar, medan exempelvis användningen av tramadol drastiskt minskar.

När tramadol fortfarande var ett relativt nytt läkemedel kunde man läsa att »tramadol has a low risk of abuse because it has only a weak opioid effect and its monoaminergic action could inhibit the development of dependence« [9]. I dag vet vi bättre; tramadol har en påtaglig beroendepotential.

Samtidigt undrar jag om inte tramadol fått oförtjänt dåligt rykte, i varje fall om man jämför med oxikodon? Det är till exempel värt att påminna om att oxikodon har en betydligt högre andningsdeprimerande effekt vid överdosering [3, 10-12]. För att provocera en smula: Är det så att många kollegor tror att tramadol är farligare än oxikodon? Överskattas inte riskerna med tramadol jämfört med oxikodon?

Ovanstående ska inte läsas som en uppmaning att förskriva just tramadol. Det ena preparatet är inte per definition »bättre« än det andra. De är bara olika. Risken för kramper vid tramadolöverdosering är ett exempel på detta. Även om någon generell »opioidepidemi« inte förekommer i Sverige måste läkarkårens förskrivning av opioider ständigt problematiseras och följas upp.

Så nästa gång du bedömer att det är indicerat att förskriva en opioid [5, 13] kan det finnas anledning att fundera över varför du väljer just den, och inte en annan.