Jag har länge känt att jag måste dra mitt strå till stacken för att förbättra sjukvården i Stockholmsregionen. Som läkare och nybliven politiker (M) är jag nu ledamot i avtalsutskottet i Region Stockholm samt ersättare i regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Min förväntan var att jag som politiker skulle bli involverad i diskussioner gällande svåra prioriteringar/avvägningar mellan olika diagnoser baserat på kostnad/behandling/vårdutfall, och då så ofta som möjligt kunna ta patientperspektivet. Jag hade förberett mig genom att läsa en jämförande analys av sjukvårdssystemen i Sverige, Nederländerna, Australien och Schweiz, och även diskuterat med en av författarna (hälsoekonom/nationalekonom) [1]. Här framkom att Sverige har ett »utpräglat produktionsbaserat sjukvårdssystem« och att Region Stockholm (överraskande nog) aldrig utvärderar patientbaserat vårdutfall.

Vid avtalsutskottets första möte presenterade hälso- och sjukvårdsförvaltningen en utredning gällande »Vårdval Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom samt tilläggsuppdraget specialistläkarmottagning vid ME/CFS« (HSN 2022-0525) [2]. Vårdvalet har funnits i åtta år, och samtliga diagnoser är i princip uteslutningsdiagnoser med oklar patofysiologisk grund där möjliga alternativ först har uteslutits. Många av patienterna drabbas av stort eller mycket stort lidande, och behandling med högt evidensvärde saknas. Cirka 2 miljarder kronor har använts i vårdvalet.

Detta är inte mitt specialistområde, men satsningen framstår som mycket ambitiös och inkluderade 5 300 patienter (80 procent kvinnor) med svåra besvär 2021. Intervjuundersökningar visar att såväl patienter som utförare var nöjda. Dock framgick varken patientkarakteristiska, vilka behandlingar som getts eller vårdutfall. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen rekommenderade nedläggning. Patienterna ska tas om hand inom primärvården eller på andra håll inom sjukvården. Ansvarig utredare var närvarande och vi fick ställa frågor. Jag fokuserade framför allt på bristen på analys av vårdutfall, men antingen förstod man inte mina frågor eller så saknades intresse.

När utredningen togs upp för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden kom nästa överraskning. På min och andras inrådan lades ett förslag om återremiss samt att hälso- och sjukvårdsförvaltningen skulle göra en konsekvensanalys med vårdutfall. Jag var beredd på en het och spännande diskussion, men förslaget röstades ner på 30 sekunder, och efter ytterligare 30 sekunder lades vårdvalet ner utan diskussion och utan svar på frågan om vårdutfall.

Jag tycker synd om alla patienter som haft nytta av detta vårdval. Det är också synd att hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte tagit tillfället i akt för kontinuerligt lärande och förbättring, speciellt med tanke på att 2 miljarder av skattebetalarnas pengar satsats på detta vårdval. Motvilligt måste jag ge nationalekonomerna rätt: sjukvårdsförvaltningen är »utpräglat produktionsbaserad«, vilket tyvärr innebär att patientbaserat vårdutfall inte blir intressant.

Nationalekonomer rekommenderar att betalarna av vård ska vara obligatoriska försäkringsbolag, eftersom de har incitament att följa upp hur det går för den individuella patienten. Därmed blir försäkringsbolag en kontinuerligt lärande betalare av sjukvård, vilket man sett vid jämförelser mellan länder [1]. Min personliga åsikt är att hälso- och sjukvårdsförvaltningen i stället borde bli en kontinuerligt lärande betalare av sjukvård som grundar sina beslut på patientbaserad utvärdering.