I snabb takt omvärderar land efter land i Nordeuropa vilken vård som är lämplig för barn med könsdysfori. Efter att Finland, Sverige och Storbritannien bromsat hormonbehandling och könskirurgi, svänger nu även Norge. Ukom, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, kom nyligen med en rapport där de rekommenderar att hormoner och kirurgi klassas som experimentella behandlingar, och att nya riktlinjer för vården utarbetas, baserade på en systematisk genomgång av vetenskapliga studier [1].

I USA har frågan om medicinsk transition för barn med könsdysfori blivit ett slagfält i kulturkriget mellan republikaner och demokrater. Joe Bidens federala administration och demokratiskt styrda delstater ser könshormoner till transbarn som en rättighet, medan delstater med republikansk majoritet stiftar lagar för att förbjuda sådan behandling. Florida är ett undantag. Där har politiken, efter att bland annat tagit intryck från Finland, lämnat över frågan till Florida Board of Medicine som beslutat att inga nya patienter ska starta hormonbehandling före vuxen ålder [2].

Flera medicinska sammanslutningar i USA vill dock fortsatt vara liberala med hormoner och kirurgi till minderåriga, exempelvis barnläkarföreningen (American Academy of Pediatrics) och hormonspecialisterna i Endocrine Society. Men frågan är inte bara het inom politiken och medicinen, nu har den även nått rättsväsendet.

En liberalt sinnad kvinna som arbetade som patientkoordinator på The Washington University Transgender Center upplevde att många barn med könsdysfori alltför snabbt slussades vidare till medicinsk transition. När hon tog upp sin oro fick hon bara negativ respons. Hon bytte jobb och blev visselblåsare [3] genom att kontakta delstatens (republikanskt ledda) åklagarmyndighet, som startat en utredning i fallet.

En ung kvinna i Kalifornien ångrade en medicinsk transition. Hon trodde att psykiska problem och kroppsdysfori skulle lösa sig om hon blev kille. Läkarnas inställning var affirmerande och hon fick starta med testosteron som 13-åring och operera bort brösten som 15-åring, men redan som 16-åring detransiterade hon [4]. I dag har hon diagnosen autism, och har stämt sina tidigare läkare, sin psykolog och sjukvårdsföretaget de jobbade för. För republikanerna ses hon som ett slagträ mot demokraterna, och nyligen uppträdde hon på CPAC, det konservativa evenemang som ser Donald Trump som sitt förstahandsval till presidentkandidat.

Det finns nu tecken på att det liberala USA är på väg att omvärdera hormoner och transkirurgi för barn, men när New York Times (liberal) publicerade artiklar som problematiserade barntransition [5] protesterade progressiva skribenter på tidningen tillsammans med HBTQ-aktivister, och misshagliga artiklar pekades ut.

I slutändan kommer frågan om hur man bäst hjälper barn med könsdysfori bara att kunna besvaras av mer forskning – inte av politik, juridik eller journalistik. Tills det säkrare kan avgöras vilka som i längden kan uppnå bättre psykisk hälsa av att medicinskt förändra sin friska kropp har den svenska vården nu valt att vara betydligt mer försiktig.