Slutreplik. Det är med en viss besvikelse jag läser Sylfs replik på mitt debattinlägg i Läkartidningen om kvaliteten på utbildningstjänster. Möjligheten till att höja kvaliteten, inte bara på utbildningstjänster utan också på debatten, bemöts kortfattat, medan dimensioneringstänket återigen får alldeles för stort spelrum.

Behöver Sverige i dag fler specialistläkare? Självfallet.

Kan vem som helst under vilka förutsättningar som helst bli specialistläkare? Sannolikt inte.

Vi behöver en gedigen utbildning, med bra kontrollfunktioner och stöttning av våra utbildningsläkare. Att trycka igenom AT-läkare i ett redan pressat system är inte svaret på hur man får fler kunniga specialister ute i verksamheten. Att ta hand om dem som finns samt utbilda och erbjuda en god arbetsmiljö – det är så vi får framtidens duktiga specialister.

Historiskt sett brukar liknande debatter mellan fackförbund och arbetsgivare vara totalt omvända. Fackförbund brukar generellt oroa sig för arbetarnas arbetsmiljö och villkor och att de får rätt verktyg att utföra arbetet, medan arbetsgivare oftare har värnat om kvantitet och att »fylla en schemarad«.

Man blir således förvånad över debattklimatet i Sverige gällande läkare.

I Sylfs replik får man intrycket att regionerna inte arbetar med frågan om dimensionering. Det stämmer inte. Antalet AT-platser har ökat med 292 mellan åren 2018 och 2022 [1, 2]. Att blunda för kvalitet och trycka in ännu fler AT-läkare är inte lösningen. Konsekvensen kan bli att våra AT-läkare inte får plats runt operationsbordet, på ronden, på hälsocentralen eller på akutpsykiatrin, eller att handledarna ersätts av sjuksköterskor [3].

Utbildningsapparaten i många regioner är ansträngd; vi har fler läkarstudenter, AT-läkare och BT-läkare än någonsin ute i verksamheterna. Vi har också ett stort antal ST-läkare, samtidigt som hela Sverige dras med vårdplatsbrist inom samtliga medicinska fält.

Hur vi ska lyckas ha både många och bra utbildningsplatser är ett gemensamt intresse för oss arbetsgivare och Läkarförbundet/Sylf. Låt oss förutom kvantitet också fokusera på kvalitet och diskutera på ett mer konstruktivt sätt än i dag om hur vi når våra gemensamma mål tillsammans.

Läs tidigare inlägg i debatten:
Prata om kvalitet i stället för kvantitet av utbildningstjänster
Replik: Inga utbildningstjänster i dag, inga specialister imorgon