Replik. Jonas Lindbäck uppmanar i en debattartikel i Läkartidningen Sveriges yngre läkares förening (Sylf) att lägga mer fokus på AT-utbildningens kvalitet. Vi håller med om att kvaliteten på utbildningstjänsterna är viktig, men hur relevant blir en introduktionstjänst som AT eller BT när underläkaren redan arbetat i 2 år?

För att tjänsterna ska fylla sitt syfte måste de förutom att hålla hög kvalitet också komma i rätt tid, och för att göra det behövs fler utbildningstjänster. Underläkare som inte genomfört AT kräver också stöttning och handledning. Föga förvånande är arbetsplatsnöjdheten i denna grupp betydligt sämre [1], och vi riskerar att tappa kompetenta kollegor i läkarkåren som följd av den onödiga väntetiden.

Underläkarnas arbetsinsats är på många ställen dessutom nödvändig för sjukvården, och att dessa inte kan ersättas med AT-tjänster är därför besynnerligt. För allas skull vore det bättre med utbildningstjänster där handledarna får avsätta tid för utbildning, så att underläkaren kommer vidare i karriären på väg mot en specialisttjänst.

Sylfs årliga AT-rapport med tillhörande rankning får stor uppmärksamhet och är till lika delar en arbetsmiljörapport och en utvärdering av AT-orternas utbildningskvalitet [2]. I rapporten får AT-läkare betygsätta hur de upplever handledning, kollegialt stöd, instruktioner i den kliniska vardagen, introduktion och formaliserade utbildningstillfällen. Dessa parametrar återspeglar utbildningstjänstens kvalitet, och det skriver de flesta nog under på.

AT-rankningen ger inte hela bilden av utbildningskvaliteten på de olika orterna, men i Sylf är vi övertygade om att den påverkar dem att hela tiden utvärdera och förbättra sitt AT-upplägg och därigenom öka utbildningens kvalitet för våra underläkare.

Fler utbildningstjänster behöver inte nödvändigtvis innebära sämre kvalitet, men det kan komma att ställa nya krav på hur vi lägger upp arbetet tillsammans med våra nyexaminerade läkare. Ett exempel är så kallade gaffelmottagningar eller utbildningsmottagningar, där en specialist avsätts för att handleda flera underläkare samtidigt.

Jonas Lindbäcks förslag att mäta kvalitet med resultaten från det obligatoriska AT-provet ger dessvärre inte heller en tydlig bild. Att resultatet helt skulle avgöras av utbildningskvaliteten under AT:n ställer vi oss tveksamma till. Troligen har grundutbildningen en större påverkan på resultatet på AT-provet.

Sylfs fokus på antalet utbildningstjänster är en direkt konsekvens av att regionerna inte tar ansvar för sin kompetensförsörjning. Stora pensionsavgångar bland specialistläkare ligger framför oss, och om vi inte får bukt med problemet snarast kommer det att bli ännu svårare att examinera färdiga specialister som erhållit adekvat handledning och utbildning. Vilken vård får våra patienter då?

Läs debattartikeln:
Prata om kvalitet i stället för kvantitet av utbildningstjänster