Replik. Det är med bestörtning vi följer nyhetsrapporteringen om kriget och dess konsekvenser. Invånarna i Gaza är i akut behov av humanitärt stöd. Vi fördömer dödandet av civila, användandet av mänskliga sköldar, attacker på sjukhus och sjukvårdspersonal och vi står i solidaritet med läkare och annan sjukvårdspersonal i Gaza. Våra ställningstaganden har sin grund i den humanitära rätten, som innebär ett skydd för medicinsk personal och sjukhus. Den står vi alltid upp för, oavsett vilken konflikt det gäller.

Läkarförbundets engagemang i kriget mellan Hamas och Israel sker i första hand inom ramen för The World Medical Association (WMA), som har medlemsorganisationer i 114 länder. WMA representerar globalt över 9 miljoner läkare. Det är en väg vi har valt för att vi tror att det är det bästa sättet att påverka i en komplex konflikt som har långa historiska rötter. Nyligen antog WMA en ny resolution om Gaza som vi gemensamt ställer oss bakom, med bland annat krav på eldupphör och att gisslan släpps.

Artikelförfattarna efterlyser handling och inte bara ord. Vi har som artikelförfattarna tar upp skänkt pengar till Läkare utan gränser med anledning av kriget i Ukraina. Efter kritik från Läkarförbundets medlemmar, avstår numera förbundet från att skänka förbundsmedel till välgörande ändamål, då det kan anses vara ett brott mot stadgarna. Kritiken sätter ljuset på att Läkarförbundet inte har något tydligt uppdrag att agera självständigt i internationella frågor, än mindre att skänka pengar.

Tillsammans uppmanar vi medlemmar att skänka pengar till Läkare utan gränser och samarbetar med organisationen på andra sätt för att stötta dem i deras viktiga arbete.

Vi behöver, tillsammans med läkare världen över, tillsammans stå upp för den internationella humanitära rätten. Det är därför Svenska läkaresällskapet i dag, den 2 maj, arrangerar ett seminarium om attacker mot sjukvård, tillsammans med Karolinska institutets Centrum för hälsokriser. Seminariet kommer att ta upp exempel från Gaza, Sudan och Ukraina och bland talarna och paneldeltagarna finns inbjudna experter från fältet, experter på internationell humanitär rätt, WHO, Internationella rödakorskommittén, Läkare utan gränser med flera. Vi välkomnar alla att delta för att fortsätta diskussionen om hur vi kan stoppa attacker mot sjukvården.

Avslutningsvis vill vi understryka att vi är eniga om att attacker mot sjukvårdsinrättningar och hälso- och sjukvårdspersonal är brott mot kriget lagar och vi delar artikelförfattarnas uppfattning att omvärlden måste reagera när sjukhus, patienter, hälso- och sjukvårdspersonal, hjälparbetare och sjukvårdstransporter är måltavlor i krig och konflikter.

Läs mer:
Kriget i Gaza kräver handling av SLF och SLS – inte bara ord