Svenska läkaresällskapet (SLS) och Sveriges läkarförbund (SLF) bör gå från ord till handling med anledning av Israels systematiska utplånande av sjukvårdssystemet i Gaza, attackerna mot hjälparbetare och den hotande hungerkatastrofen.

Likaväl som vi tar avstånd från Hamas dödande av civila och gisslantagande den 7 oktober 2023 måste vi som läkare outtröttligt höja våra röster när fortsatta uppenbara brott mot internationella lagar begås. Israel är på väg att skapa en ny praxis för vad som är tillåtet vad gäller attacker mot sjukvårdsinrättningar och sjukvårdspersonal. Vi måste reagera när det röda korset på sjukhus och ambulanser inte respekteras [1], när våra kollegor attackeras, fängslas och dödas medan de försöker att rädda liv [2] och när Israel använder svält som vapen [3].

Israel har under de senaste månaderna uppvisat exceptionell hänsynslöshet genom de systematiska attackerna mot Gazas hälso- och sjukvårdssystem. Al-Shifa-sjukhuset, Gazas största sjukhus, ligger i ruiner och man har »rivit hjärtat« ur enklavens sjukvårdssystem, enligt WHO [4]. Anfall mot personer, byggnader eller transporter (civila och militära) som är märkta med det röda korset utgör en krigsförbrytelse enligt Genèvekonventionen, och nyligen dödade Israel 7 hjälparbetare som i förväg meddelat sin resrutt i Gaza [5].

I denna tid, då krigsfaran aktualiseras även i vårt land, blir försvaret av Genèvekonventionen viktigt inte bara i teorin.

Läkarförbundet bär ett ansvar för att alla de medlemmar som utför ett viktigt arbete i krigshärdar utomlands även fortsättningsvis ska kunna känna sig trygga. Den israeliska militärens respektlöshet mot det röda korset är ett paradigmskifte och riskerar att få förödande konsekvenser för möjligheten att bedriva sjukvård i krigstid framöver.

Christoffer Lockyears, generalsekreterare för Läkare utan gränser MSF, sade inför FN:s säkerhetsråd: »En attack på sjukvården är en attack på mänskligheten. I Gaza i dag finns ingen hälso- och sjukvård värd namnet kvar. Israels militär har demonterat sjukhus efter sjukhus. Den ursäkt som ges är att medicinska inrättningar används för militära syften, ändå har vi hittills inte sett ett enda oberoende bevis för detta.« [6]

Svältkatastrof hotar Gazas 2,2 miljoner invånare [7, 8]. I norra Gaza är kaloriintaget i genomsnitt 245 kalorier/dag sedan januari [9]. Minst 28 barn har dött av svält den senaste månaden, enligt FN [9]. Av de 33 000 dödade är över 14 000 barn, och 17 000 barn är föräldralösa [10]. En aktuell uppskattning gjord av London School of Hygiene och Johns Hopkins-universitetet visar att ytterligare 58 260 dödsfall kommer att äga rum under de närmaste 6 månaderna om en vapenvila inte kommer till stånd. Vid epidemier stiger prognosen till 66 720 [11].

Sveriges läkarförbunds ordförande Sofia Rydgren Stale uttalade sig föredömligt mot Rysslands krig i Ukraina: »Det är svårt att sätta ord på känslorna som uppstår när man nås av bilder från kriget: bilder på oskyldiga kvinnor och barn som våldtagits och mördats, sjukhus som bombats, eller bilden på den ensamma lilla pojken som gråtandes går över gränsen mot Polen.« [12].

Sveriges läkarförbund höll tal, startade fond och skänkte tillsammans med Svenska läkaresällskapet pengar till Läkare utan gränser. Läkaresällskapet skrev till den ryska ambassadören.

World Medical Association uppdaterade sitt ställningstagande om Gaza den 16 februari och kräver nu akuta åtgärder [13]. Det är dags för Läkarförbundet och Läkaresällskapet att gå från enbart ord om humanitär rätt [14] till handling.

Vi uppmanar Läkarförbundet och Läkaresällskapet att göra följande:

  • Tillskriv den israeliske ambassadören med krav på respekt för Genèvekonventionen.
  • Ge ekonomiskt stöd till Läkare utan gränser.
  • Tillskriv utrikesminister Tobias Billström med krav på omedelbara åtgärder för att lindra den humanitära katastrofen.

»Vi gjorde vad vi kunde. Kom ihåg oss«, skrev vår kollega Mahmoud Abu Nujaila på planeringstavlan för operationer innan han och två andra läkare från Läkare utan gränser dödades under Israels attack på al-Shifa-sjukhuset den 21 november.

Kommer Läkarförbundet och Läkaresällskapet att kunna säga detsamma när vapnen tystnat och den verkliga omfattningen av förödelsen blivit uppenbar?

Läs mer:
Replik: Hälso- och sjukvården måste skyddas i krig och konflikter