AT-rekrytering borde genomföras på distans under hösten

Höstens AT-rekrytering borde genomföras på distans

Den svenska processen för AT-sökande är ett orimligt förfarande med resurser under vanliga omständigheter och potentiellt direkt oansvarigt under en pågående pandemi, anser AT-läkaren Johanna Ranes.(3 kommentar)

Undvik opiocentrism såväl som opiofobi!

Undvik både opiofobi och opiocentrism!

Skiftet från förskrivning av tramadol till oxikodon måste fortsatt följas och analyseras. I övrigt gäller att följa Läkemedelsverkets rekommendationer och undvika de båda diken som kantar opioidförskrivningens väg: opiofobin och opiocentrismen.

Uppföljning efter handledskirurgi gjordes digitalt under pandemin

Uppföljning av handledskirurgi gjordes digitalt under pandemin

I Lund opererades patienter med radiusfrakturer även under pandemin. Men rehabilitering och avgipsning fick ske via digitalt stöd. En av lärdomarna är, enligt artikelförfattarna, att med nya digitala lösningar måste användargränssnittet anpassas så att även de mest datorovana blir bekväma.(1 kommentar)

Ny definition av smärta!

Omarbetad definition av smärta

Tidigare i år publicerades en ny definition av smärta, tillsammans med sex ledmeningar för att tydliggöra vad den innebär. Dessa kan tyckas självklara, men kan förhoppningsvis göra att patienter slipper mötas av okunniga utlåtanden, skriver Johan Hambraeus.(3 kommentar)

Fyra förslag för primärvården utifrån lärdomar av pandemin

Fyra förslag för primärvården utifrån lärdomar av pandemin

Lag om listning på allmänläkare, en nationell allmänmedicinsk forskningsfond och fortbildningstid, medicinskt ansvarig läkare i kommunal vård och allmänläkare involverade i styrningen av sjukvården. Detta bör genomföras snarast om vi ska dra några lärdomar av pandemin, anser Magnus Isacson, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin.(2 kommentar)

Slutreplik: Kräv att FRAX-algoritmerna publiceras öppet!

Slutreplik: Kräv att FRAX-algoritmerna publiceras öppet!

I en slutreplik uppmanar Olle Svensson Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman att kräva att FRAX-algoritmerna publiceras. »Evidens kräver transparens: det är en trovärdighetsfråga för Läkemedelsverket«, skriver han.

Nytt läkarprogram – se över utbildning i långvarig smärta

Nytt läkarprogram – chans att se över utbildning i långvarig smärta

För att tillgodose behovet av en bred ämneskunskap borde utformningen av det nya läkarprogrammet ses som ett ypperligt tillfälle att se över utbildningen i långvarig smärta vid alla lärosäten, skriver Linda Rankin och Britt-Marie Stålnacke.(2 kommentar)

Medverkan till självmord ger risk att dömas för brott

Att medverka till självmord kan ge risk att dömas för brott

Läkaren Staffan Bergström har hjälpt en man sjuk i ALS att dö. Vad händer nu? Min bedömning är att åklagare kommer att väcka åtal om brott. Det är önskvärt. Vi behöver klargöra var den juridiska gränsen går under nuvarande lagstiftning, skriver Fredrik Leijerstam i ett debattinlägg.(28 kommentar)

10 väsentliga punkter för en bättre psykiatri

Väsentliga punkter för en bättre psykiatri

Bejaka att psykiatrin är en medicinsk specialitet. Psykiatern måste finnas både i den slutna och öppna psykiatriska vården. Psykiatrer bör vara chefer. Så lyder den första av Lennart Meyers tio punkter för en bättre psykiatri.(13 kommentar)

SLF bör ta ställning till principer för den nationellt styrda vården

SLF bör ta ställning till principer för den nationellt styrda vården

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren vill ha ökad nationell styrning av hälso- och sjukvården. Det är bara att hålla med, skriver tre läkare i Medborgarnas coronakommission. Men undrar samtidigt vilka principer Läkarförbundet tycker den ska vila på, vilken sorts privata aktörer förbundet tycker ska få finnas i vården och vilka regelverk som ska omge dessa.(1 kommentar)

»Vårdskulden« – ett klatschigt ord som skyler verkligheten

»Vårdskulden« – ett klatschigt ord utan värde

Våra politiska ledare måste visa mod och upplysa oss om att skulden är bortom landets förmåga. Ärligheten varar längst, skriver Lars Breimer i en reflexion över vad »vårdskulden« kan innebära.

Biopsykosocialt synsätt kan hjälpa vid långvariga covid-19-symtom

Biopsykosocial modell relevant vid långvariga covid-19-symtom

Nu fästs uppmärksamhet på en grupp patienter med lindrigare men långdragna sjukdomsförlopp efter en konstaterad eller förmodad covid-19-infektion. Sjukvårdens breda kompetens, bemötande med respekt och ett biopsykosocialt förhållningssätt ökar våra förutsättningar att hjälpa de drabbade, skriver David Gyll och Carl Sjöström.(6 kommentar)

Läkemedelsverket svarar: FRAX bara en del av bedömningen

Replik från Läkemedelsverket: FRAX är bara en del av bedömningen

Det påtalas i rekommendationen att metoden är otillräcklig som enda underlag för beslut om farmakologisk behandling och att en samlad klinisk bedömning alltid ska göras, skriver Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman i en replik.(2 kommentar)

Läkemedelsverkets rekommendation håller inte måttet

Läkemedelsverkets rekommendation håller inte måttet

Läkemedelsverket rekommenderar det webbaserade verktyget FRAX för att beräkna frakturrisk. FRAX har hemliga algoritmer till skillnad från andra verktyg. Det tar inte hänsyn till fallskador och har måttlig sensitivitet; frakturrisken kan bättre beräknas med befintlig journalinformation. Därför håller rekommendationen inte måttet, skriver Olle Svensson.(2 kommentar)

Det medicinska innehållet i SÄBO måste förbättras

Det medicinska innehållet inom särskilt boende måste förbättras

Författarna till en rapport i Läkartidningen anger att två tredjedelar av covid-19-smittade i SÄBO överlever. Att en tredjedel avlider måste dock ses som mycket oroande siffror. Förutsättningarna för att smittan ska komma in i och spridas är pressad bemanning, hög andel personal utan tillsvidareanställning, sviktande rutiner och bristande samarbete mellan omsorg och sjukvård, skriver Lars L Gustafsson och medförfattare.(1 kommentar)

Inte enbart en slump att Västerbotten har få döda i covid-19

Inte enbart en slump att Västerbotten har få döda i covid-19

Västerbotten har under pandemin snarast haft en underdödlighet. Naturligtvis kan det bero på tur, och smittspridningen kan fortfarande ta fart, skriver Anders Johansson. Men han menar också att åtgärder inom tre områden har haft betydelse.(11 kommentar)

Post-covid-19-rehabiliteringen borde utvidgas och samordnas

Post-covid-19-rehabiliteringen borde utvidgas och samordnas

Inrättande av ett nationellt rehabiliteringscentrum för post-covid-19-patienter och utvidgning av befintliga rehabiliteringsuppdrag för att nå alla drabbade är åtgärder som behövs, enligt Indre Bileviciute-Ljungar, docent i rehabiliteringsmedicin, och de båda ordförandena i Svensk förening för allmänmedicin respektive Svensk förening för rehabiliteringsmedicin. (5 kommentar)

Vi måste agera mot pandemin 2.0 – den psykiska ohälsan

Vi måste agera mot pandemin 2.0 – den psykiska ohälsan

Precis som när vi tar ett test för covid-19 borde vi förebygga psykisk ohälsa med hälsofrämjande åtgärder för att slippa spridning av denna andra pandemivåg, skriver Fredrica Larsson Lombard, ST-läkare i Lund.(1 kommentar)

Terapeutisk möjlighet om nikotinet skyddar rökare mot covid-19

Skyddar nikotinet rökare från att insjukna i covid-19?

Rökare är underrepresenterade bland dem som insjuknat i covid-19. Detta öppnar för möjligheten att i randomiserade studier undersöka nikotinets effekt som terapeutiskt läkemedel för att minska svåra symtom och dödlighet vid covid-19, skriver Marie Hagbom och Lennart Svensson.(7 kommentar)

Vård av covidsjuka äldre – så gjorde och gör vi på Tullhuset

Vård av äldre vid covid-19 – så gjorde och så gör vi på Tullhuset

Äldre patienter kan även i vanliga fall ha symtom som liknar dem vid covid-19. På Tullhuset har vi valt att dagligen ta objektiva parametrar, skapa mindre enheter för nyinkomna, införa kohortvård i 14 dagar samt förlänga tiden till smittfriförklaring/symtomfrihet, skriver Ann-Sofi Eriksson och Britt-Marie Hennerdal.(3 kommentar)