AT borde införas i Europa i stället för att avskaffas hos oss

Att läkarutbildningen i Sverige ska anpassas till Europa är en lika obegriplig som dålig idé, skriver Gunilla Christenson.

För stor hänsyn till barnlösas önskemål

Det finns inte någon pålitlig gräns mellan altruistiskt och kommersiellt surrogatskap, konstaterar Ingemar Kjellmer.

DOME-projektets forskning är laglig och etisk

»Vi hoppas kunna övervinna eventuella motsättningar eller missförstånd«, skriver företrädare för DOME-projektet.

Etikprövningsnämnderna bör bli en enda myndighet

Centrala etikprövningsnämnden och de sex regionala nämnderna bör bli en enda myndighet, skriver Johan Munck och medförfattare.