Läs, titta och lyssna på olika covid-rapporter

I denna utgåva uppmärksammar vi ämnen kopplade till covid-19 på de flesta av tidningens sidor med artiklar både på nyhets- och kultursidor samt på flertalet av klinik- och vetenskapssidorna.

Intresset för att forska om covid är väldigt stort

Men det stora intresset för att forska i kombination med att det finns en begränsad grupp patienter att inkludera i studier, gör att situationen inte är enkel att hantera. Både vid Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhus arbetas det nu med övergripande prioriteringar så att det blir de mest angelägna studierna som startas.

Etisk stress måste mötas med åtgärder

Madhuri Gogineni, överläkare inom palliativ vård och ledamot i flera etiska råd, tror att ovissheten om vad som är rätt åtgärd att vidta är en situation som kan leda till etisk stress.

Läkare ger sin syn på det som hänt i boendena

Smittspridningen av covid-19 på svenska äldreboenden är något som diskuterats under en längre tid. En som haft anledning att fundera över denna smittspridning är läkaren Stefan Amér, vd för Familjeläkarna som har tio vårdcentraler och ansvarar för läkarinsatserna på 180 äldreboenden över hela Storstockholm.

Hembesök blir ortopeders nya sätt att jobba

Det nya coronavirusets spridning påverkar givetvis sjukvården genom att leda till en kraftigt ökad arbetsbörda. Men den kan även leda till att nya sätt att arbeta prövas.

Nytt sjukhus är ett exempel på kraftfull insats

Torsdagen den 19 mars fick tre narkosläkare frågan om de ville utreda och planera för skapandet av sjukhuset. De tre tackade ja och kom snabbt fram till att Stockholmsmässan var bästa platsen för sjukhuset. Ett viktigt skäl var den stora ytan om 70 000 kvadratmeter som inte sätter något skarpt tak för antalet patienter.

Fortsatt fokus på covid-19 i rapporteringen

Covid-19 och de omfattande konsekvenser som sjukdomen för mig sig både för vården, hela Sverige och resten av världen, står fortsatt i fokus både i rapporteringen på Läkartidningen.se och i denna utgåva.

Ta del av olika röster om det läge som råder

När detta skrivs, söndagen den 22 mars, har det för en liten stund sedan kommit ett pressmeddelande från Region Stockholm som berättar att ett nytt sjukhus kommer att uppföras vid Stockholmsmässan i Älvsjö.

Bra arbetsmiljö kan kräva test av nya lösningar

På Ekensbergs vårdcentral i Sörmland lyfts vikten av det avgränsade uppdraget fram: »Med en läkare per 1 500 patienter som grundmått för en heltidsanställd läkare görs avdrag om en läkare har sidouppdrag«.

Bra arbetsmiljö tar bort behov av anmälningar

Antalet 6:6a-anmälningar från sjukvården till Arbetsmiljöverket har ökat de tre senaste åren, konstateras det i en artikel på sidan 379. Anmälningarna är sådana som görs »när skyddsombudet inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller åtgärder, och därför begär att Arbetsmiljöverket ska ingripa«. I artikeln konstateras att Arbetsmiljöverket förra året fick in 51 sådana anmälningar från sjukvården, […]

Välkommen att lyssna när vård avhandlas i podd

Läkartidningen återkommer framöver med nya avsnitt av podden. Den som använder en mobiltelefon kan hitta alla avsnitt och prenumerera på podden i vanliga poddappar som Acast eller Apples Podcaster-app

Utveckling som ger bättre vård bör välkomnas

Per-Anders Abrahamsson berättar att förhoppningen är att uppnå det som han inte lyckats med inom den offentliga vården, nämligen minimal väntetid för cancerpatienter.

Uppmuntra äldre läkare att jobba kvar!

Förklaringarna till intresset för att arbeta vidare tycks handla om faktorer som att »läkarrollen är en central del av identiteten« och att man känner sig behövd och efterfrågad.

Arbetsmarknaden viker – då krävs det nya åtgärder

Den samlade bilden blir att situationen är oroande för läkarkollektivet. Sveriges yngre läkares förening, Sylf, varnar till exempel för att underläkarna kan råka särskilt illa ut.

Läkartidningen blir allt mer en digital tidning

Läkartidningen har sedan några år tillbaka en kraftig tillväxt av läsare av Läkartidningen.se. Detta är glädjande då tidningens artiklar blir lästa i stor omfattning och även diskuterade, läkare emellan. En webbplats som Läkartidningen.se har även fördelen att den fungerar som ett stort och beständigt arkiv, där vi vet att det är populärt att söka även […]

God samverkan får patienterna att komma hem

Av artikeln framgår även läkarnas centrala roll i detta arbete. Om de, tillsammans med övriga personalgrupper, får möjlighet att arbeta fokuserat på att vårda patienterna i hemmet eller på boendet ger det resultat i form av färre inläggningar.

Glömda svenska läkarstudenter behöver hjälp

Tidigare har det varit en fungerande lösning att förlägga sin AT till Sverige. Men när Sverige på hösten 2021 får en sexårig legitimationsgrundande utbildning ska AT successivt fasas ut. Därför finns en oro bland de svenska läkarstudenterna i Polen för att de inte kommer att kunna få AT i Sverige.

Facket behövs om läkare ska få ha det bra

»Det är hårdare konkurrens om tjänsterna och fler nedskärningar är på gång, samtidigt som rekordstora studentkullar är på väg ut i yrkeslivet. För dem kan det bli en lång väntan på allmäntjänstgöring och osäkra underläkarvikariat.«

Litet intresse för att bli chef väcker en oro

Läkarförbundet är väl bekant med det bristande intresset för chefsjobb och antog 2016 ett mål om att antalet läkare som är chefer skulle vara dubblerat till 2020. Detta kommer inte att nås men förbundet jobbar vidare med frågan, berättar ordförande Heidi Stensmyren.

Innovationer i sjukvården bör prioriteras högt

Innovationer utgör redan i dag en grund för en sjukvård av hög kvalitet och kan genom den starka tekniska utveckling som pågår antas göra det i ännu högre utsträckning i framtiden.

1 2 3 8