En påminnelse om hur skört livet kan vara

Fullmäktigemötet började dock med något helt annat. Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale uttryckte sin sorg och hur mycket hon har uppskattat vännen och kollegan Ing-Marie Wieselgren, som mördades under årets Almedalsvecka.

Vårdanalyschef: Vården är delvis svår att begripa

Jean-Luc af Geijerstam önskar sig en mer professionsstyrd vård men framhåller samtidigt att det är svårt för exempelvis läkare att kliva in i den ledarrollen.

»Det är skönt att träna när det inte är skarpt läge«

»Två kvällar i veckan ordnas interprofessionell simulering av akuta fall. En kväll är öronmärkt för dem på tidiga terminer, och den andra för dem som hunnit längre i sina utbildningar.

Övertidsberget är en dyster bild av läget inom vården

Av Läkartidningens sammanställning framgår även att flera regioner »uppger att det är just specialister inom psykiatri som är de enskilda läkarna med absolut mest övertid de senaste åren«. En förklaring till detta kan vara bristen på specialister i psykiatri.

Intensivakuten inom Karolinska har väckt debatt

Den nya så kallade intensivakuten, som invigdes i maj 2018, tar bara emot patienter som anländer med ambulans, ambulanshelikopter eller har en accepterad remiss från annan vårdgivare. Det kan till exempel handla om traumapatienter och patienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin

Förhoppningsvis kommer sjukvården i fokus framöver

Förhoppningsvis kommer dock vården mer i fokus när en ny regering är på plats. För det är ju inte bara väljarna i allmänhet som önskar det. Det är välkänt att många läkare och andra vårdanställda upplever att situationen inom sjukvården generellt sett är väldigt pressad och att snabba och kraftfulla åtgärder behövs.

12 sidor om onkologin i Sverige

»Nu börjar även Skånes universitetssjukhus Lund behandla hjärntumörer med laserablation i rutinsjukvård. Sjukhuset är först i landet med att genomföra hela ingreppet medan patienten ligger inne i en magnetkamera – något som är en stor utmaning.«

Möt läkaren som jobbar politiskt för akutsjukhusen

När Läkartidningen intervjuar Martin Nedergaard Hansen, som kombinerar uppdraget som deltidsregionråd för Bevara akutsjukhusen med arbete som ortoped på Höglandssjukhuset i Eksjö, menar han att partiet har ett rejält inflytande.

Vårdcentral trivs med ST-läkarna som sidotjänstgör

På Närhälsan Heimdal vårdcentral i Borås är blivande psykiatrer sedan länge välkomna att göra en del av sin sidotjänstgöring.

Allt fler läkare väljer Läkare utan gränser

För Läkare utan gränser i Sverige har kriget i Ukraina även lett till att människor har skänkt mer pengar. Detta välkomnas av Peter Moberger som dock samtidigt konstaterar att det är viktigt att verka på olika platser i världen. Detta är lätt att hålla med om, till exempel när det gäller det hårt krigsdrabbade Jemen.

Exemplet Örebro blir intressant att följa framåt

Den 28 juni i år är tanken att en utredning om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner ska presenteras. I väntan på utredningens förslag kan Läkartidningen berätta om Örebro kommun, som förra året anställde en läkarstrateg, och Region Örebro, som har anställt en äldrevårdsöverläkare (se artikel med start på sidan 804). Per-Ola Sundin […]

Läkares kunskaper är värdefulla inom det politiska arbetet

48 läkare kandiderar till riksdagen, och 132 kandidater till regionvalen har angett »läkare« som yrkestitel på valsedeln. Det framgår av Läkartidningens granskning av läkares intresse för att engagera sig i riksdag eller regionfullmäktige efter det kommande valet, se artiklar med start på sidan 742. (Vissavalsedlar anger inte yrken, vilket innebär att det kan finnas fler […]

De mobila teamen sätter patienten först på riktigt

Mobila team är en vårdlösning som emellanåt prövas i sjukvården. Möjligen är det också en vårdform som nu är på väg att växa sig starkare. – Mobila team har fått en skjuts framåt under pandemin. Även om man inte i varje steg kan se att det var pandemin som initierade ett projekt har det satt […]

I denna utgåva: 14 sidor special om lungsjukdomar

»Inom kort börjar Region Stockholm att screena storrökande kvinnor för lungcancer inom ramen för en pilotstudie. Målet är att visa att det praktiskt går att genomföra lungcancerscreening i riskgrupper – något som i slutänden ska bana väg för ett nationellt införande.« Ovanstående är hämtat från en av artiklarna i specialen om lungsjukdomar (se artiklar med […]

Digitala utbudet i primärvården varierar mycket

För bara några år sedan var regiondriven primärvård med digitalt utbud en ovanlig företeelse. Nu erbjuder nästan alla regioner sådan vård. Men utbudet varierar kraftigt, visar Läkartidningens genomgång (med start på sidan 554), som bland annat konstaterar följande: »Några har mobilappar där patienterna själva kan boka videobesök och inom minuter få svar från exempelvis en […]

Forskare studerar beslutsfattandet under jourtjänsten

Ett av studieobjekten är Anna Milton, relativt nybliven specialistläkare i anestesi och intensivvård, på Nya Karolinska Solna. Hon trivs med nattjourerna, även om de kan vara slitsamma. Hon känner sig »segare« på natten än på dagen men upplever att om hon ställs inför en akut medicinsk händelse så skärper sig hjärnan nästan direkt även om hon just blivit väckt.

Kraftig utveckling av covidvården stärker personalen

När Läkartidningen träffar två infektionsläkare, Johan Tham och Britta Ljungström, på Skånes universitetssjukhus i Malmö, konstaterar de att personalen har blivit mycket bättre på att ta hand om sjukdomen, och att det växande antalet behandlingar och läkemedel också ger en tryggare arbetssituation.

Ta gärna del av våra artiklar om vård vid smärta

I stället för att remittera till särskilda team i primärvården för multimodal rehabilitering ska patientgruppen i första hand vårdas på den enskilda vårdcentralen. Tanken är att minska antalet individer som vandrar runt i vården för att få hjälp.

Forskning behövs för att förklara

Postcovid är fokus för ett reportage med start på sidan 290. I Sverige uppskattas kring 30 000 ha fått diagnosen fram till och med oktober förra året. I reportaget konstaterar överläkare Judith Bruchfeld, specialist i infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset, att postcovid i början var »ett oskrivet blad«. Men efter en tid gick det att se ett […]

ST-examen eller inte: diskussion lär inte upphöra

Bland argumenten för examen finns kvalitetssäkring och att ett slutprov stimulerar till studier. Bland argumenten mot finns att det är för resurskrävande.

1 2 3 11