I denna utgåva fortsätter vi vår genomgång av hur det står till med svenska läkares hälsa. Pia Malmquist, sektionschef för barnakuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, berättar om hur hon för 11 år sedan drabbades av utmattningssyndrom. Hon var då läkarchef på Södersjukhusets akutklinik och en av de drivande i att införa akutläkare på sjukhuset. 

Nyordningen var starkt ifrågasatt och arbetet upptog nästan all hennes vakna tid. En dag rann bägaren över och Pia Malmquist blev så småningom diagnostiserad med utmattningssyndrom med ångest och sömnproblem. I dag menar hon att det var en tuff erfarenhet men också en händelse som gjort att hon nu är en mycket bättre chef.

Kerstin Jeding, psykolog på Stressmottagningen i Stockholm, menar att det behövs mer förebyggande verksamhet när det gäller utmattningssyndrom.

– Företagshälsovården har en del insatser för det och vissa vårdcentraler har psykosociala team som går in med lite förebyggande åtgärder. Men de är inte så många, inte ens i Stockholm, säger Kerstin Jeding.

Givet att utmattningssyndrom är ett allvarligt tillstånd som ofta kräver lång rehabiliteringstid finns det all anledning att lyssna på Kerstin Jedings önskemål.