Nästan alla anser att Läkartidningen är mycket eller ganska bra, enligt vår senaste läsarundersökning. Detta innebär dock inte att vi som gör tidningen slår oss till ro. Liksom alla tidningar måste Läkartidningen leva i ett tillstånd av ständig utveckling.

I dag tar vi ett steg framåt när vi presenterar vår nya kostym, som är framtagen av tidningens medarbetare i samverkan med designbyrån A4.

Grundtanken är att behålla tidningens själ (vetenskapligt och fackligt material), men att presentera innehållet på ett mer lättillgängligt sätt. Vi kommer även att lyfta fram fler röster från läkare ute på fältet, genom att i varje utgåva publicera en krönika samt att intervjua en aktuell person under vinjetten »Människor och möten«.
Hur väl vi lyckas avgörs naturligtvis av vad ni läsare tycker. Alla synpunkter på denna omgörning är därför välkomna till par.gunnarsson@lakartidningen.se.

I detta nummer publicerar vi en större genomgång av hur det står till med svenska läkares hälsa. Det visar sig att läkare mår fysiskt bra. Dock är det så att den psykiska ohälsan ökar påtagligt. Framför allt gäller detta kvinnliga läkare. Det här är givetvis oroande och bör tas på största allvar av alla berörda parter.