Vid utgången av år 2017 ska samtliga landsting ha infört nätjournaler, berättar vi i en artikel på sidan 314.

Länge såg det ut som att Sverige skulle få två tjänster för nätjournaler, Journalen från Inera och Vårdhändelser, som tagits fram av Stockholms läns landsting. Men nu står det klart att det blir Journalen som alla kommer att använda.

Detta betyder att all kraft kan läggas på att utveckla Journalen. Men utmaningar saknas inte. En fråga där landstingens uppfattningar ser olika ut är om osignerad information ska lämnas ut eller inte. En annan är om informationen ska lämnas ut direkt eller om det ska finnas en fördröjning.

Daniel Forslund, landstingsråd för Liberalerna i Stockholms läns landsting, vill ha så öppna journaler som möjligt. Men Johan Danielsson, ordförande för Kronobergs läkarförening, har en annan uppfattning.

– Vi är inte motståndare till journal på nätet, men vi tycker att vi som profession ska ha möjlighet att kommunicera till patienterna det vi kommer fram till på ett sätt som vi bedömer lämpligt innan det läggs ut online, säger han.

Johan Danielssons uppfattning har framförts tidigare från läkarhåll. Frågan är hur mycket gensvar den i slutänden får från de politiker som i likhet med Daniel Forslund förespråkar mesta möjliga öppenhet för journalerna.