Fallet Paolo Macchiarini fortsätter att skaka om Karolinska institutet. I helgen kom beskedet att Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen vid institutet, har avsagt sig sitt uppdrag.

Paolo Macchiarini är professorn och läkaren vars metod att operera in konstgjorda luftstrupar först framställdes som en succé men som nu kritiseras väldigt hårt. Flera utredningar har startats kring Paolo Macchiarinis verksamhet vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Att Urban Lendahl väljer att lämna sitt engagemang gällande Nobelpriset förklaras med att han kan komma att omfattas av en granskning av fallet Macchiarini som Karolinska institutets styrelse beslutat om.

I detta nummer av Läkartidningen intervjuas institutets rektor Anders Hamsten. Han lägger ett stort ansvar på Karolinska universitetssjukhuset för det som hänt:

»För mig som universitetsföreträdare är det hart när omöjligt att förstå att inte den kliniska strukturen tar ansvar, som har genomfört ingreppen, som har sett utfallen i vården långsiktigt. Jag kan inte se annat än att huvudansvaret måste läggas där.«

Oavsett om Anders Hamsten har rätt eller inte, är Karolinska institutets förtroende skadat. Det är av största vikt att det kan upprättas.