I förra numret av Läkartidningen intervjuades Karolinska institutets rektor Anders Hamsten om fallet Paolo Macchiarini, den tidigare stjärnkirurgen som nu är hårt kritiserad och som granskas i olika utredningar.

I intervjun lade Anders Hamsten ett stort ansvar på Karolinska universitetssjukhuset för det som hänt. Men natten mellan fredag och lördag, den 12 och 13 februari, stod det klart att Anders Hamsten avgår som rektor, se artikel på sidan 254.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skrev Anders Hamsten att Karolinska institutet borde ha skilts från Paolo Macchiarini långt tidigare, och att det var »en närmast total felbedömning« från hans sida att så inte skett. 

Som framgår av Läkartidningens intervju med Anders Hamsten avstod institutet från att offentligt berätta om kritiken mot Macchiarinis metod trots att institutet visste om att den stoppats av sjukhuset. I debattartikeln medgav Anders Hamsten nu att Karolinska institutet inte varit tillräckligt kritiskt mot Paolo Macchiarinis operationsmetod.

Vidare meddelade han att oredlighetsutredningen mot Paolo Macchiarini ska återupptas.

Med tanke på den mycket hårda kritik som har riktats mot Anders Hamsten med anledning av Karolinska institutets agerande i fallet Paolo Macchiarini är det inte förvånande att han avgår.