Den svenska primärvårdens möjligheter och svårigheter står i fokus för två artiklar i detta nummer av Läkartidningen (sidorna 138–142). Detta med anledning av en ny rapport från Läkarförbundets stora primärvårdsenkät, som offentliggörs i dagarna.

Rapporten visar att många av Sveriges primärvårdsläkare är missnöjda med sina förutsättningar att kunna ge god vård och bra service. I en av våra artiklar konstaterar reporter Miki Agerberg: »En av fem svarade att de inte kan rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig. Bara drygt hälften anser att de kan erbjuda en fungerande fast läkarkontakt, och ungefär lika många är nöjda med sina möjligheter att följa upp patientens läkemedelsordinationer.«

Men rapporten visar också på en väg till ett bättre tillstånd för primärvården. Det handlar om att skapa vårdcentraler som är småskaliga, privata och personalägda. För läkare och patienter är överens om att dessa ger bäst vård och service.

Med tanke på att primärvårdens olika svårigheter fortsätter att diskuteras år efter år, är Läkarförbundets rapport ett exempel som pekar mot en ljusare framtid för denna sektor inom vården.