Det är en fascinerande tidslinje som vår reporter Anna Sofia Dahl har satt ihop med start på sidan 779. Tidslinjen innehåller viktiga händelser i den svenska kvinnohistorien från 1825 och framåt. Fokus ligger på svenska kvinnliga läkares situation från denna tidpunkt. 

Många som läser detta är nog medvetna om att svenska kvinnor och kvinnliga läkare har haft och har en lång väg att gå när det gäller att uppnå lika rättigheter och möjligheter som männen och de manliga kollegorna.

Med det sagt är det ändå många av händelserna på tidslinjen som kan få läsaren att känna sig illa till mods då de framsteg som redovisas ofta dröjde väldigt länge. Till exempel var det inte förrän 1979 som Socialstyrelsen fick en kvinnlig generaldirektör, Barbro Westerholm. Och först 2004 fick Läkarförbundet en kvinna som ordförande, Eva Nilsson Bågenholm.

Den sista noteringen på tidslinjen är från 2015 och konstaterar att för första gången är hälften av Läkarförbundets medlemmar kvinnor. Men den som läser artikeln i anslutning till tidslinjen ser att en kvinnlig läkares livslön i genomsnitt är runt en halv miljon kronor lägre än en manlig läkares. Förhoppningsvis behöver det inte ta oceaner av tid innan denna orättvisa är åtgärdad.