»Nattens jourer ger en snabb genomgång av läget – 23 färdigbehandlade, fyra överbeläggningar på kirurgen och fem kirurgpatienter på öronavdelningen. Så ett konstaterande att bemanningen på öron är kort inför helgen. Personalen räcker till åtta patienter och just nu ligger där 15.«

Så skriver vår reporter Anna Sofia Dahl i sin artikel på sidan 718 från Mälarsjukhuset i Eskilstuna, ett sjukhus som är hårt drabbat av bristen på vårdplatser. Orsaken är enkel: bristen på sjuksköterskor. Problematiken är inte ny, och många känner säkert igen sig i den situation som beskrivs i artikeln. 

Läkarförbundets styrelse har nyligen tillsatt en särskild arbetsgrupp som ska ha fokus på vårdplatser. Just nu pågår en kartläggning av hur det ser ut runt om i landet, för att i steg två kunna staka ut den väg man vill ta framåt (se sidan 723).

– Vi vill påtala vilka effekter vårdplatsbristen har. Patientsäkerheten är en del, men det är också ineffektivt, dyrt och gör att vi lägger väldigt mycket tid på fel saker, säger Karin Båtelson, som är ordförande i arbetsgruppen.

Bristen på vårdplatser och dess konsekvenser är självfallet oacceptabla företeelser. Det är bara att hoppas att Läkarförbundets arbetsgrupp kan bidra till en bättre situation för både patienter och personal.